Vill du ansöka om lån?

Här kan du skicka in en ansökan genom vårt webbformulär så återkommer vi till dig inom kort.

En annan ingång till våra tjänster är att kontakta den Företagsanalytiker som har ansvaret för din kommun, du hittar dem i spalten till höger. 

För att vi ska kunna bedöma om vi kan bevilja lån behöver vi veta en del om dig, ditt företag och dina idéer. Ju utförligare uppgifter vi får, desto snabbare går låneprocessen.

Skriv ner företagets låneansökan och motivera lånebehovet utförligt. Presentera dig själv, ägare, styrelse och andra nyckelpersoner. Gör en samlad beskrivning av företaget, affärsidé, historik, marknad, produktion och organisation. Berätta om företagets affärsinriktning, aktuella status och framtida expansionsplaner.

Redogör utförligt för investeringen och hur finansieringen av den kan läggas upp. Bifoga alltid likviditets- och resultatbudgetar samt de senaste årsredovisningarna.

Företag och kontaktperson
Låneansökan
Övrig info
Visa/Dölj kompletterande fält