VD-skifte i Norrlandsfonden

VD-skifte i Norrlandsfonden

Nuvarande VD Katja Lepola går vidare till nya uppgifter och rekryteringen av hennes efterträdare har inletts.

Katja Lepola har varit VD i Norrlandsfonden sedan 2018. Hon har nu fått ett nytt uppdrag för SISP (Swedish Incubators and Science Parks). Där ska hon inom ramen för satsningen ”Grow Sweden Platform” som görs tillsammans med RISE utreda frågan om finansiering av skalande bolag med syfte att accelerera bolagens affär och därmed deras bidrag till den industriella omställningen och Sveriges konkurrenskraft. Hon kommer att påbörja det uppdraget inom kort, då hon är tillbaka efter en medicinsk behandling.

Styrelsen för Norrlandsfonden har inlett rekryteringen av en ny VD. Lars-Olov Söderström som varit tillförordnad VD under 2019 kommer att kvarstå i rollen till dess att en ny VD är på plats.

För mer information:

Gunnar Olofsson, styrelsens ordförande

+46 70 334 15 16