Växande framtidstro hos norrländska företag

Växande framtidstro hos norrländska företag

​Idag presenterar Norrlandsfonden en rapport som visar att läget för de norrländska företagen kontinuerligt förbättras. Konfidensindikatorn har inte varit på denna nivå sedan 2011. Rapporten analyserar siffror framtagna av Konjunkturinstitutet .

Idag presenterar Norrlandsfonden en rapport som visar att läget för de norrländska företagen kontinuerligt förbättras. Konfidensindikatorn har inte varit på denna nivå sedan 2011. Rapporten analyserar siffror framtagna av Konjunkturinstitutet . Samtliga norrlandslän uppvisar ett bättre läge än föregående kvartal samt ett bättre läge än det historiska snittet. Norrbotten har den starkaste konjunkturen och rapporterar också om den största förbättringen sedan förra mätningen. - Samtliga län uppvisar ett bättre läge än föregående kvartal. Norrbotten har denna gång det starkaste läget och passerar förra mätningens ”vinnare” Västerbotten, säger Norrlandsfondens VD Lars-Olov Söderström.

Den unika konjunkturrapporten bygger på ett samarbete mellan Norrlandsfonden och Konjunkturinstitutet för att kunna presentera kvartalsprognoser om stämningsläget i det norrländska näringslivet.

- Detaljhandeln rapporterar om det mest positiva läget och har den starkaste konfidensindikatorn, medan de privata tjänstenäringarna uppvisar den största förbättringen sedan föregående mätning, säger Lars-Olov Söderström.

Förutom att Norrbotten har den starkaste konjunkturen visar länet också den största förbättringen sedan förra mätningen, tätt följda av Jämtland. Västerbotten som hade den starkaste konfidensindikatorn föregående mätning, rapporterar endast om en marginell förbättring för det fjärde kvartalet och har nu istället det minst starka läget av länen. Samtliga branscher utom bygg- och anläggningsverksamhet uppvisar starka konfidensindikatorer som ligger väl över det historiska snittet. Byggsektorn har dock rapporterat om ett förbättrat läge tre mätningar i följd och närmar sig även den det historiska snittet.

Rapporten presenteras i tidningen Norrlandsbarometern som publiceras påwww.norrlandsfonden.se idag.