Unik samverkan för att utveckla besöksnäringen i Malmfälten

Unik samverkan för att utveckla besöksnäringen i Malmfälten

​Lapland Nonstop AB har bildas för att bedriva persontransporter till besöksnäringen i Malmfälten. Nu har en första flyglinje med SAS som operatör startats mellan Köpenhamn och Kiruna. Norrlandsfonden samverkar med LKAB, Norrskenet och ett flertal andra tongivande malmfältsföretag för att finansiera den garantifond som fungerar som finansiell plattform för trafiken.

Lapland Nonstop AB har bildas för att bedriva persontransporter till besöksnäringen i Malmfälten. Nu har en första flyglinje med SAS som operatör startats mellan Köpenhamn och Kiruna. Norrlandsfonden samverkar med LKAB, Norrskenet och ett flertal andra tongivande malmfältsföretag för att finansiera den garantifond som fungerar som finansiell plattform för trafiken.

En ny direktlinje mellan Kiruna och Köpenhamn gick av stapeln 20 december 2012. Det är SAS som trafikerar linjen som erbjuds torsdagar och söndagar fram till 28 april 2013.

Redan 2011 gick näringslivet i och kring Kiruna samman i en fond för att garantera en flyglinje mellan Köpenhamn och Kiruna. Parallellt med detta bildades även en marknadsgrupp som hade i uppgift att upphandal flygoperatör, utveckla paket, samt marknadsföring av nya linjen på destinationen och lokalt. Idag ser vi äntligen resultatet av detta genom ankomsten av direktflyg från Köpenhamn.

- Det här är ett unikt samarbete där näringslivet i Lappland tagit gemensamt ansvar för att få till stånd de flyglinjer som behövs till de priser som efterfrågas, säger Sara Thuuri, tf vd på turistorganisationen Kiruna Lappland.

Besöksnäringen har under året jobbat intensivt med att säkra utbud av upplevelse produkter på berörda marknader samt kännedom för att på lång sikt göra direktlinje mellan Köpenhamn och Kiruna lönsam. Genom bearbetning av researrangörsled och media har vi påbörjat arbetet med att förmedlat en positiv bild av destinationen Kiruna in Swedish Lapland i Danmark. Säger Sara Thuuri.

- Vi tror att en god flygförbindelse är en förutsättning för att lyfta besöksnäringen till nästa nivå. Vi har många kunder inom den branschen som kommer att dra nytta av en sådan direktlinje. Därför är vi med som finansiär i denna satsning, säger Susanne Johnsson, Norrlandsfonden.