Unik processteknik för oljerening tar RecondOil ut i världen

Unik processteknik för oljerening tar RecondOil ut i världen

​Entreprenören träffade uppfinnaren. Separationstekniken överfördes till industriellt bruk och i dag är RecondOil ledande på rening av processolja. – Tittar vi in i framtiden så ser vi en stor potential över hela världen för vår unika metod, säger företagets vd Fred Sundström. Norrlandsfonden är en av RecondOils finansiärer.

Entreprenören träffade uppfinnaren. Separationstekniken överfördes till industriellt bruk och i dag är RecondOil ledande på rening av processolja. – Tittar vi in i framtiden så ser vi en stor potential över hela världen för vår unika metod, säger företagets vd Fred Sundström. Norrlandsfonden är en av RecondOils finansiärer.

RecondOil, med huvudkontor i Östersund, har precis startat upp en egen konstruerad och patentsökt anläggning för rening av spill- och processolja hos Ragnsells i Högbytorp, Stockholm. Detta betyder inte bara att Ragnsells får hjälp med att ta hand om sin restprodukt utan även att intresserade kan få se hela processen i fullskalig drift. En process som i korthet tar hand om processad olja och renar densamma till 100 procent i ett slutet kretslopp. En revolutionerande metod, inte bara för industrin, eftersom oljan kan användas om och om igen.

– Vi når egentligen alla oljerelaterade nischer runt om i Europa och övriga världen. Uthållig miljöteknik blir bara mer och mer efterfrågad. Vi pratar allt från fartygsmotorer till vindkraftverk. Det finns helt enkelt inget annat val än att satsa på den rena miljötekniken, fortsätter Fred Sundström som är ingenjör i grunden och som tidigare jobbat med, bland annat, utvecklingen av gröna kemikalier.

Intresset för miljöteknisk företagsutveckling har alltid funnits med och efter att ha träffat en pensionerad medicine doktor med separationsteknik som expertis föddes RecondOil och ett samarbete med Sandvik inleddes. Sandvik har, för övrigt, installerat processen DST, double separation technology, från RecondOil för integrerad rening av sin paraffinerade klorolja.

– Vi uppfann inte metoden, det hade vår pensionerade doktor redan gjort. Det vi gjorde var att vi utvecklade tekniken med grunden i bioteknik och flyttade över den till industriellt bruk. Vi har en unik processteknik som gör att oljan närmast blir renare än den i grunden var som ny och oanvänd. Enkelt beskrivet så kombinerar vi en kemisk och mekanisk separering i kompletta processanläggningar. I en bil, exempelvis, sker ju reningen enbart via ett filter på mekanisk väg. Nu blir det en kombo.

Metoden betyder, exempelvis, att de tunga industrierna slipper undan kostsamma driftstopp och störningar i samband med byten av olja.

– Detta betyder mindre slitage, bättre verkningsgrad och minskade utsläpp. Företag jagar energivinster och kraven ökar på miljövänlig hantering. Jag vill påstå att timingen för oss i det närmaste är optimal.

RecondOil har nått stor uppmärksamhet nationellt och internationellt. Exempelvis nominerades de 2015 till topp-tio gällande mest lovande innovation för att slutligen bli tvåa under Nordic Cleantech Open i Malmö där 111 företag slogs om titeln "Bästa Cleantechföretaget i Norden".

– Det är en otroligt spännande tid för oss. Just nu går vi från idé till att ta den färdiga produkten ut på marknaden på allvar, säger Fred Sundström.

- RecondOil har fått kommersiell kvittens på sitt förtjänstfulla arbete med cirkulär reningsteknik för olja och står nu på tröskeln till att etablera sig internationellt. Det är glädjande att få vara med och finansiera satsningen som har potential att få stor betydelse för miljövänlig och hållbar hantering av jordens resurser, säger Inga-Lena Wahlstedt, Norrlandsfonden.