Ung företagsamhet ger framtidshopp

Ung företagsamhet ger framtidshopp

​Vi har deltagit i juryarbetet och även delat ut priser vid de regionfinaler som genomförts inom gymnasiekonceptet Ung Företagsamhet runt om i Norrland. Jag tycker det inger stort hopp att se alla unga företagsamma tjejer och killar som lägger ner sin själ i företagandet

Vi har deltagit i juryarbetet och även delat ut priser vid de regionfinaler som genomförts inom gymnasiekonceptet Ung Företagsamhet runt om i Norrland. Jag tycker det inger stort hopp att se alla unga företagsamma tjejer och killar som lägger ner sin själ i företagandet. Även om de flesta av dessa ungdomar går vidare till högre utbildning eller jobb så finns det frö till entreprenörskap som planterats alltid kvar och kan börja spira i framtiden.

En forskarrapport presenterad i Dagens Nyheter den 3 februari 2011 bekräftar det jag redan misstänkte, att UF-företagande har stor betydelse för samhället och Sveriges framtid. Gymnasiekonceptet har potential att skapa tiotusentals arbetstillfällen genom de före detta UF-företagare som senare i livet startar företag. Rapporten visar också att betydligt fler personer med UF-bakgrund startar företag i unga år jämfört med befolkningen i övrigt.

För mig som arbetar med att främja tillväxt i Norrland känns det hedrande att få bidra till denna satsning.

Vi önskar också våra norrländska regionvinnare lycka till i Sverigefinalen!

Lars-Olov Söderström