Umecrines substanser kan innebära bot mot svåra sjukdomar

Umecrines substanser kan innebära bot mot svåra sjukdomar

​Umecrines verksamhet syftar till att identifiera och utveckla substanser med förmåga att blockera GABA-steroider. Dessa bildas när köns- och stresshormoner bryts ned, vilket kan störa olika kroppsfunktioner och utmynna i sjukdomar, som exempelvis ångest och humörsvängningar, minnesstörningar, depression, alkoholmissbruk och störningar i reglering av aptit.

Umecrines verksamhet syftar till att identifiera och utveckla substanser med förmåga att blockera GABA-steroider. Dessa bildas när köns- och stresshormoner bryts ned, vilket kan störa olika kroppsfunktioner och utmynna i sjukdomar, som exempelvis ångest och humörsvängningar, minnesstörningar, depression, alkoholmissbruk och störningar i reglering av aptit.

Umecrine AB tar fram dessa substanser och utvecklar dem fram till dess att större försök på människor kan genomföras. Därefter tar läkemedelsbolag stafettpinnen med utveckling fram till färdigt läkemedel. Sedan starten har företaget identifierat och utvecklat substanser inom fyra specifika områden, varav två har knoppats av i egna bolag. Det första, Umecrine Mood AB, riktar sig till patienter med en allvarlig form av menstruationsbesvär med symptom som depression, ångest, humörsvängningar och fysiska besvär i form av magsmärtor, ömmande bröst, trötthet och huvudvärk. Detta drabbar knappt 4 miljoner unga och medelålders kvinnor i USA och ungefär lika många i Europa. Det andra avknoppade bolaget, Umecrine Cognition AB, arbetar med en substans som är verksam mot Alzheimers sjukdom, en svår demenssjukdom som drabbar 5% av befolkningen över 65 år.

- Vårt område är mycket omfattande, allt från en allvarligare form av PMS till demenssjukdomen Alzheimers har koppling till dessa GABA-steroider, säger VD Torbjörn Bäckström, professor vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Nu genomför Umecrine en nyemission för att lyfta fler av dessa substanser till nya nivåer och kommer därmed närmare ett läkemedel.

- Det är positivt att Umecrine har flera väl utvecklade substanser inom olika områden och därmed fler ben att stå på. Forskningen runt verksamheten bygger på en gedigen forskningsgrund och många publicerade artiklar, säger Petter Alapää vid Norrlandsfonden.

Norrlandsfonden deltar i finansieringen av bolaget tillsammans med ett flertal andra finansiärer som bestämt sig för att satsa på den utvecklingspotential som finns i Umecrine och deras substanser.