UmBio – har en kamera som kan se vad som finns i maten

UmBio – har en kamera som kan se vad som finns i maten

​Det unika med UmBio är att ingen annan idag kan erbjuda kemisk bildanalys där man kan se produkters ”osynliga” kemiska egenskaper i realtid. UmBios lösning innebär att livsmedelstillverkare kan kvalitetssäkra sina produkter på ett effektivare sätt och att kriminaltekniklaboratorier avsevärt kan förkorta sina analystider.

Det unika med UmBio är att ingen annan idag kan erbjuda kemisk bildanalys där man kan se produkters ”osynliga” kemiska egenskaper i realtid. UmBios lösning innebär att livsmedelstillverkare kan kvalitetssäkra sina produkter på ett effektivare sätt och att kriminaltekniklaboratorier avsevärt kan förkorta sina analystider. Statens Kriminaltekniska Laboratorium har uppskattat att UmBios lösning kan halvera analystiden för drogbeslag.

UmBios system bygger på hyperspektral kamerateknik och bildanalys. Det kan beskrivas som en kamera som placeras ovanför ett transportband som i sin tur sitter på ett skåp med dator och elektronik. När en ost, en köttbit eller drogsubstanser passerar under kameran inhämtas information som analyseras i realtid av UmBios egenutvecklade hård- och mjukvaruverktyg.

Tekniken innebär att man kan se det som ett mänskligt öga inte kan se. Bland annat kan man upptäcka avvikande eller oönskat innehåll, till exempel felaktiga råvaror, mögelangrepp eller plastbitar. Man kan också se produkternas kemiska innehåll t ex halt och distribution av vatten, protein eller fett.

Nu har företaget genomfört en lyckad finansieringsrunda omfattande 12 miljoner kronor bestående av både aktiekapital och lånekonvertibler. Ny investerare är Ekonord Invest som kompletterar tidigare delägare som Partnerinvest Norr, Uminova Invest, Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse m fl. Norrlandsfonden utökar sitt konvertibelinnehav och bidrar därmed också till UmBios fortsatta finansiering.

- Genom nyemissionen möjliggörs UmBios fortsatta marknadslansering av kvalitetssäkringslösningar inom Livsmedel och Kriminalteknologi. Samtidigt påbörjar vi utvecklingen av ett flexibelt system för fullständig integrering i produktionsmiljö, säger Stefan Nordin, VD UmBio.

- Vi har som finansiär från ett tidigt skede följt UmBios resa mot marknaden. Vi har alltid haft stort förtroende för företaget och dess teknologi, säger Petter Alapää, Norrlandsfonden