Tydligt trendbrott i Norrland enligt unik konjunkturrapport

Tydligt trendbrott i Norrland enligt unik konjunkturrapport

​Idag presenterar Norrlandsfonden en ny rapport som visar att läget hos de norrländska företagen har vänt uppåt. Rapporten analyserar siffror framtagna av Konjunkturinstitutet och visar att konfidensindikatorn stiger från -14 till -10 för första kvartalet 2013. - Fyra av fem län visar på en förbättring och starkast trend har Västerbotten, konstaterar Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

Idag presenterar Norrlandsfonden en ny rapport som visar att läget hos de norrländska företagen har vänt uppåt. Rapporten analyserar siffror framtagna av Konjunkturinstitutet och visar att konfidensindikatorn stiger från -14 till -10 för första kvartalet 2013. - Fyra av fem län visar på en förbättring och starkast trend har Västerbotten, konstaterar Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

Den unika konjunkturrapporten bygger på ett samarbete mellan Norrlandsfonden och Konjunkturinstitutet för att kunna presentera kvartalsprognoser om utvecklingen i Norrland.

- Samtliga fem län i Norrland uppvisar en fortsatt svag konjunktur, men fyra av fem län uppvisar en tydlig förbättring jämfört med tidigare mätning. Starkast är trenden i Västerbotten medan Gävleborg har en marginellt försvagad utveckling, säger Lars-Olov Söderström.

Bland branscherna varierar läget, tillverkningsindustrin upplever ett tydligt uppsving i Västerbotten medan privata tjänstenäringar går bäst i Norrbotten. Byggföretagen i samtliga län upplever dock en mycket svag konjunktur.

- Noterbart är också att de privata tjänsteföretagen i samtliga fem län var mer nöjda med verksamhetens utveckling under det senaste kvartalet, jämfört med föregående mätning, säger Lars-Olov Söderström.