Truckwash har miljövänlig tvätt för stora fordon

Truckwash har miljövänlig tvätt för stora fordon

​Truckwash i Sundsvall AB har förvärvat mellannorrlands enda automattvätt för tunga fordon. Närmaste automatiserade tvättanläggning för tunga fordon ligger i Umeå respektive Uppsala. Truckwash erbjuder drop-in service dygnet runt i den helautomatiserade tvättanläggningen som också är utrustad med en kortterminal. Norrlandsfonden är en av finansiärerna i förvärvet.

Truckwash i Sundsvall AB har förvärvat mellannorrlands enda automattvätt för tunga fordon. Närmaste automatiserade tvättanläggning för tunga fordon ligger i Umeå respektive Uppsala. Truckwash erbjuder drop-in service dygnet runt i den helautomatiserade tvättanläggningen som också är utrustad med en kortterminal. Norrlandsfonden är en av finansiärerna i förvärvet.

Tvätthallen är utrustad med en helautomatiserad tvätt anpassad för flera olika typer av tunga fordon med ett stort antal valbara tvättprogram beroende på fordonstyp och tvättbehov. Idag finns en tvätt installerad, men Truckwash avser att komplettera med ytterligare en automattvätt för att hantera tillkommande kunder. I hallen går det även att tvätta manuellt med högtrycksspolning.

- Vi erbjuder också annan service som exempelvis duschmöjligheter för chaufförerna och avgiftsbelagd tömning av digital färdskrivardata som sedan skickas med fil till önskad kontaktperson, säger Niclas Cronsten.

Tvättanläggningen är installerad 2011 och är försedd med ett vattenbehandlingssystem som ska garantera miljövänlig drift. 85 % av vattnet kan återvinnas. Enligt rekommendationer från QIII, en branschorganisation för kvalitetshöjande insatser inom tung fordonstrafik, bör tvätt av tunga fordon ske minst var 14e dag. Även Trafikverket har tydliga rekommendationer kring frekvent fordonstvätt i särskilda anläggningar för att kvalitetssäkra tunga transporter.

- Truckwash har förvärvat en väl fungerande verksamhet med stor utvecklingspotential. En styrka är att de har bra kontaktnät bland fordonsägare och erfarenhet av att driva egna verksamheter. Jag ser fram emot att följa deras resa, säger Lars Johansson, Norrlandsfonden.