Trots svajig konjunktur - Norrland ökar investeringarna!

Trots svajig konjunktur - Norrland ökar investeringarna!

​2013 var ett år som präglades av oro och svajig konjunktur, men i norr lyser framtidstron stark. Faktum är att Norrlandsfondens utlåning till företagsinvesteringar ökade med 35 procent - Vi räknar med att behovet av våra topplån kommer att fortsätta öka under 2014, säger Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

2013 var ett år som präglades av oro och svajig konjunktur, men i norr lyser framtidstron stark. Faktum är att Norrlandsfondens utlåning till företagsinvesteringar ökade med 35 procent - Vi räknar med att behovet av våra topplån kommer att fortsätta öka under 2014, säger Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden. Railcare AB i Skellefteå och Elevenate i Åre är bra exempel på företag som nu satsar på att vidga sin marknad.

Konjunkturläget under 2013 var svajigt, speciellt under tredje kvartalet, men trots detta genomfördes omfattande investeringar med ett stort behov av kapital i norrländska företag. Norrlandsfonden, vars topplån finansierar företag i de fem norrlandslänen, lånade under året ut 280 miljoner kronor. Trots ett vikande investeringsklimat under senhösten innebär detta en ökning med 35 procent jämfört med 2012. Pengarna som Norrlandsfonden tillhandahållit under året har skapat förutsättningar för investeringar och rörelsekapital på drygt 1,2 miljarder kronor i Norrland. Tyngdpunkten i utlåningen ligger hos företag i tidiga faser som behöver kapital för expansion samt nyetableringar. Under året har Norrlandsfonden även finansierat ett antal generationsskiften i företag, där nya ägare kommer in och vill genomföra nysatsningar.

Totalt har 134 företag (jämfört med 116 företag under 2012), lånat pengar för olika satsningar och 60 av dessa är helt nya kunder hos Norrlandsfonden.

Railcare rullar in på Englands järnvägar

Railcare investerar i maskiner för att genomföra järnvägsunderhåll på den brittiska marknaden. De bedömer att möjligheterna för expansion i Storbritannien är mycket goda. Norrlandsfonden är en av finansiärerna till satsningen.

Företaget har funnits i England sedan 2006 med en maskin som dock i grunden var byggd svensk järnvägsstandard. Den maskinen var för stor för engelska förhållande och ersattes 2010 av en maskin byggd med engelska mått. Efter två års verksamhet kan bolaget konstatera att detta blev en succé och nu vill den brittiska motsvarigheten till Trafikverket, Network Rail, teckna avtal avseende fler maskiner.

- Nu är teknikgenombrottet ett fullbordat faktum, men det tog nästan 8 år att komma hit. Nu gäller det bara för oss att leva upp till efterfrågan. Vi förväntar oss att vår marknad i Storbritannien inom ett par år blir lika stor som i Sverige och att det finns minst sex av våra maskiner i arbete på den engelska marknaden, säger Railcares VD Ulf Marklund.


Railcares entreprenadkoncept, anpassat till engelska förhållanden

Elevenate satsar i Åre

Ett företag som satsar på tillväxt är klädmärket Elevenate i Åre. De släppte sin första kollektion 2011 till utvalda skidbutiker i Sverige och resten av Europa. Bakom märket står paret Sara Rönngren och Jimmy Odén. Sara har lång och gedigen erfarenhet internationellt. Både som designer av skidkläder och som skidåkare. Jimmy är bergsguide och hade Alperna som bas i 20 år.

Elevenate lägger mycket arbete på att uppnå yppersta klass på sina kläder och man har fokus på funktionell design och kvalitet. Målet är att vara bäst inom sin nisch bland annat genom att jobba med världsledande tygleverantörer och producenter, vilket bolaget kan göra tack vare Sara Rönngrens designkunnande och etablerade kontakter på marknaden. De har fått svenska sportbranschens pris ”Gear of the year” som årets nykomling 2012.

- Vi vill ha den bästa tänkbara kvaliteten. För att uppnå detta samarbetar vi med de bästa leverantörerna, säger VD Jimmy Odén.

Efter tre vinterkollektioner är Elevenate ett etablerat varumärke med goda framtidsutsikter. Med Norrlandsfonden som en av företagets finansiärer satsar de nu offensivt för att växa på den internationella marknaden.


Jimmy Odén och Sara Rönngren, Elevenate

Positiva förväntningar på 2014

Norrlandsfonden, som deltagit med finansiering i satsningarna, menar att både Railcare och Elevenate är bra exempel på företag som satsat offensivt under fjolåret.

- När det gäller branschfördelning kan man säga att företag inom industrisektorn står för den största delen av vår utlåning. Vi ser också en stadig långsiktig ökning inom tjänster, miljö- och energisektorn samt inom besöksnäringen. Det är också trevligt att konstatera att vi har hög utlåning till företag i inlandet, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfondens VD.

Norr- och västerbotten är de län som uppvisar högst utlåning under 2013, vilket också stämmer bra med det stämningsläge som kunnat mätas bland företagen i de konjunkturbarometrar som genomförts 2012-2013.

- Vår egen konjunkturbarometer visar nu på positiv stämning alla län och i de flesta branscher inför 2014. Detta bekräftas även av andra, nationella konjunkturbedömningar. Vi tror att detta kommer att påverka företagens investeringsvilja positivt i samtliga norrlandslän och räknar med att behovet av våra topplån kommer att öka under året, avslutar Lars-Olov Söderström.