Tempus – ett system där barnen checkar in själva

Tempus – ett system där barnen checkar in själva

​Tempus Information Systems i Malå har utvecklat ett system för förskolor och fritidshem som hjälper verksamheterna att planera utifrån barnens faktiska närvarotid. Tjänsten är enkel att använda, barnen kan själva checka in och ut på en skärm. Föräldrarna kan via webbtjänst eller mobilapplikation lägga schema, sjukanmäla och få meddelanden om in- och utcheckningar.

Tempus Information Systems i Malå har utvecklat ett system för förskolor och fritidshem som hjälper verksamheterna att planera utifrån barnens faktiska närvarotid. Tjänsten är enkel att använda, barnen kan själva checka in och ut på en skärm. Föräldrarna kan via webbtjänst eller mobilapplikation lägga schema, sjukanmäla och få meddelanden om in- och utcheckningar. Efter en rad lyckade installationer med nöjda kunder vill Tempus nu ta ett större kliv på marknaden. Norrlandsfonden deltar som finansiär i satsningen.

Tempus kunder är kommunala och privata skolor, förskolor och fritidshem. Det finns ett stort behov av underlag när det gäller barnens närvaro för planering och uppföljning av verksamheten. Idag är systemen oftast manuella och sällan helt fullständiga. En kommun som har sina förskolor och fritidshem uppkopplade med Tempus kan enkelt få ut statistik och information på aggregerad nivå som underlättar planering och resursfördelning. Inte minst gäller detta om kommunen har timbaserad taxa på barnomsorgen.

- Systemet underlättar på alla nivåer, föräldrars planering, personalens administration och beslutsunderlag för verksamhetsledningen. För barnen blir det också bättre, personalens tid frigörs från telefonpassning och hantering av scheman, säger Tempus VD Andreas Hedström.

Föräldrarna använder systemet för planering och för att kommunicera avseende barnets vistelsetider med förskolans personal. Detta kan göras på plats vid förskolans terminal, via webbtjänst eller mobilapplikation. Många föräldrar vars barn är stora nog att själva gå till och från förskola/fritids upplever att det känns tryggt att det plingar till i mobilen när barnet checkat ut eller in.

- Vårt system testkörs nu i ett tiotal kommuner. Kunderna är mycket nöjda och med det i ryggen är vi nu beredda att erbjuda vårt system på bred front, säger Andreas Hedström.

Tempus rekommenderar potentiella kunder är att börja med ett testprojekt. Det är viktigt eftersom samtliga intressenter då får möjlighet att testa och tycka till om systemet.

- Tempus ambition är att bli ett ledande företag när det gäller IT lösningar för närvaroregistrering i skol- och förskolemiljö, även som exportföretag, vilket känns extra spännande. Företaget är unikt med ett implementerat och fungerande system för närvaroregistrering, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden.