Stort behov av kapital i Jämtlands näringsliv under 2009

Stort behov av kapital i Jämtlands näringsliv under 2009

​Den svaga konjunkturen medförde ett stort behov av kapital i företagen under 2009. Norrlandsfonden, vars topplån finansierar företag i de fem norrlandslänen, lånade under året ut 44 miljoner kronor i Jämtland - en ökning jämfört med 2008. Pengarna har skapat förutsättningar för investeringar och rörelsekapital på 200 miljoner kronor.

Den svaga konjunkturen medförde ett stort behov av kapital i företagen under 2009. Norrlandsfonden, vars topplån finansierar företag i de fem norrlandslänen, lånade under året ut 44 miljoner kronor i Jämtland - en ökning jämfört med 2008. Pengarna har skapat förutsättningar för investeringar och rörelsekapital på 200 miljoner kronor. 

Ett flertal företag har passat på att genomföra offensiva investeringsprogram under lågkonjunkturen. Främst handlar det om lån till expansion av olika slag, men också ett antal generationsskifteslån, där nya ägare kommer in och vill genomföra nysatsningar. 

– Den mesta utlåningen har gått till industriföretagen. Vi ser också en ökning inom besöksnäringen som inte drabbats lika hårt av konjunkturnedgången. Här kan vi se många offensiva satsningar i anläggningar och boende, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfondens VD. 

Inbromsningen i konjunkturen som inleddes hösten 2008 slog igenom på företagens ekonomiska ställning under 2009. Ett stålbad som kanske inte ännu är över. 

– Det har funnits ett stort behov av rörelsekapital hos företag. Behovet har funnits i alla branscher, säger Lars-Olov Söderström. Trots detta tyder tecknen på att 2010 kommer att bli ett år av återhämtning där konjunkturen stärks, om än i långsam takt. 

– Vi får räkna med att behovet av rörelsekapital fortsätter att vara högt. Vi tror dock att investeringarna sakta skjuter fart inom de flesta branscher och att företagen ser möjligheter till viktiga framtidssatsningar. Vi räknar därför med en fortsatt ökad utlåning till de jämtländska företagen under 2010, avslutar Lars-Olov Söderström.