Sågar från Edsbyn erövrar världen

Sågar från Edsbyn erövrar världen

​G-man tools tillverkar och säljer sågar för trä. Företaget som har 35 anställda i Edsbyn startades 1984 av Kjell Bäckström. Efter en period med splittrad ägarbild så övertar sonen och VDn Ulf Bäckström hela ägandet och satsar helhjärtat på att stärka företagets position på marknaden. Norrlandsfonden deltar som finansiär i satsningen.

G-man tools tillverkar och säljer sågar för trä. Företaget som har 35 anställda i Edsbyn startades 1984 av Kjell Bäckström. Efter en period med splittrad ägarbild så övertar sonen och VDn Ulf Bäckström hela ägandet och satsar helhjärtat på att stärka företagets position på marknaden. Norrlandsfonden deltar som finansiär i satsningen.

Sågtillverkningen i Edsbyn har gamla anor. Skogsarbetare från närliggande byar reste förr i tiden till Edsbyn för att reparera och köpa nya skogsverktyg hos den lokala smeden. Många gånger hände det att skogsarbetarna hade med sig egna ideér om hur verktygen skulle designas och tillverkas. Detta ledde till en naturlig utveckling av verktygsindustrin. Idag förs traditionen vidare genom G-Man Tools tillverkning av sågar och sågblad.

Företaget startades 1984 under namnet Edsbytool AB av Kjell Bäckström. Den grundläggande affärsidén bestod i att bygga vidare på den tradition och kunskap som finns i regionen. G-Man har ända sedan start utvecklat, tillverkat och sålt sågar och sågblad under eget varumärke samt även verkat som underleverantör av till större företag i verktygsbranschen (Luna, Fiskars, Fein). Produktgrupperna är bågsågar, handsågar, kvistsågar samt specialsågar. Verksamheten bedrivs i egna lokaler, belägna i Ovanåker, Edsbyn.

- Under de senaste åren har vi förnyat maskinparken, vilket gör att bolaget nu står väl rustat inför framtiden, säger VD Ulf Bäckström.

Verksamheten har sedan starten varit mycket exportorienterad och idag exporteras ca 75% av produktionen till mer än 30 olika marknader över hela världen. Exempel på stora marknader är Turkiet, Afrika, Ryssland och Thailand.

- G-man Tools är ett spännande företag som bygger på traditioner och gedigna hantverkskunskaper. Det är bra att Ulf nu får möjlighet att utveckla företaget med fokus på de långsiktiga strategier som företaget fastställt. Detta behövs för att konkurrera på den internationella marknaden, säger Lars Johansson, Norrlandsfonden.