Rekordstora investeringar i norrländska företag

Rekordstora investeringar i norrländska företag

​Under 2010 noterade Norrlandsfonden ett utlåningsrekord till följd av ökad investeringsvilja i alla branscher. Nu visar prognosen att det blir omfattande investeringar även under 2011.

Under 2010 noterade Norrlandsfonden ett utlåningsrekord till följd av ökad investeringsvilja i alla branscher. Nu visar prognosen att det blir omfattande investeringar även under 2011.

Den starka konjunkturen medförde ett stort behov av kapital i norrländska företag under 2010. Norrlandsfonden, vars topplån finansierar företag i de fem norrlandslänen, lånade under året ut 331 miljoner kronor. Det är 80 miljoner kronor mer än under 2009 och faktiskt den största utlåningen någonsin under de femtio år som Norrlandsfonden verkat i regionen. Pengarna har skapat förutsättningar för investeringar och rörelsekapital på drygt 1,7 miljarder kronor i Norrland.

Främst handlar det om lån till expansion av olika slag, men också ett antal generationsskifteslån, där nya ägare kommer in och vill genomföra nysatsningar.

ASFT Weather System AB kompletterar produktportfölj

Ett exempel på bolag som satsat på sin produktportfölj under året är ASFT AB (Airport Surface Friction Tester Industries AB). De utvecklar och säljer utrustning för friktionsmätning till flygplatser över hela världen. Nu har de stärkt sin position på marknaden genom ett system för vädermätning som säljs genom bolaget ASFT Weather System AB. Företaget har etablerat sig i Jämtland där kompetens finns inom detta teknikområde.

- Nu blir vi ensamma om att kunna erbjuda både friktionsmätningsutrustning och väderstationer i integrerat system, säger Fredrik Graflind, VD för ASFT.

Affärssystem från Lycksele

Ett annat exempel på satsande företag är BizTrue AB i Lycksele som utvecklat ett webbaserat affärssystem som kan förse användaren med de verktyg som krävs för att producera rättvisande ekonomisk rapportering i realtid.

- Vårt system ger små företag en möjlighet till samma ekonomiska uppföljning som hittills bara varit förbehållet större företag. Nu vill vi vidareutveckla vårt koncept samtidigt som vi växer på marknaden , säger Ann-Marie Sandberg VD för BizTrue AB.

Tullsystem från Norrbotten erövrar världen

En av de största IT-konsulterna i norrbotten, Arctic Group AB, har genomfört omfattande produktutveckling avseende en mjukvara för tullmyndigheter världen runt, ArcticTariff.

- Inom affärsområdet tull har vi varit leverantörer av konsulttjänster åt svenska Tullverket sedan 1989, säger Anders Lundkvist VD för Arctic Group AB.

Utöver det har företaget stor erfarenhet av att arbeta med andra tullmyndigheter, främst i Europa och Asien.

- ArcticTariff är marknadsledande och har sålts till sex länder. Vi har tvåhundra länder som kan betraktas som potentiella kunder, säger Anders Lundkvist.

Investeringar på hög nivå under 2011

Norrlandsfonden, som deltagit i finansieringen av ovan nämnda satsningar, menar att dessa är bra exempel på hur offensivt många företag satsat under året.

- Under 2010 ökade investeringsviljan i alla branscher, även om den mesta utlåningen har gått till industriföretagen. Vi ser också en tydlig ökning inom miljö- och energisektorn samt inom besöksnäringen, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfondens VD.

Det finns just nu inga tecken som visar på en vikande trend i företagens investeringsvilja, tvärtom ser det ut att kunna bli minst lika omfattande investeringar under 2011.

- Vi räknar med att behovet av kapital fortsätter att vara högt. Om inget oförutsett negativt scenario uppstår i världsekonomin så tror vi att investeringarna ökar ytterligare inom de flesta branscher. Vi räknar därför med en fortsatt ökad utlåning till norrländska företag under 2011, avslutar Lars-Olov Söderström.