Ramundberget breddar sitt erbjudande

Ramundberget breddar sitt erbjudande

Som en del i en långsiktig utvecklingsplan genomför Ramundbergets Alpina just nu en omfattande om-/tillbyggnad av fastigheterna Gästhuset och Solbrännet. Genom investeringen räknar man dels med att nå nya målgrupper i form av större kapacitet för konferenser men även väsentligt förbättra kapaciteten vad gäller mat och service under de fullbelagda veckorna under vintersäsongen.

Som en del i en långsiktig utvecklingsplan genomför Ramundbergets Alpina just nu en omfattande om-/tillbyggnad av fastigheterna Gästhuset och Solbrännet. Genom investeringen räknar man dels med att nå nya målgrupper i form av större kapacitet för konferenser men även väsentligt förbättra kapaciteten vad gäller mat och service under de fullbelagda veckorna under vintersäsongen. Flexibiliteten i de nya lokalerna kommer att bli ett lyft både för våra gäster men även för organisationen som kommer att kunna arbeta mer effektivt säger Philip Flacké, vd och huvudägare i företaget – förutsättningarna för att förlänga säsongen ökar även med möjligheten att kunna ta emot större konferensgrupper.

Norrlandsfonden har medverkat som långsiktig finansiär till Ramundbergets Alpina och i ett flertal viktiga steg i företagets utveckling, Per-Erik Persson ansvarig på fonden beskriver Ramundbergets fortsatta utveckling som väldigt viktig för besöksnäringen i hela västra Härjedalen. Anläggningarna i Destination Funäsfjällen kompletterar varandra på ett bra sätt vilket behövs för att hävda sig på en nationell marknad men inte minst för att attrahera nya gäster från andra länder.