Railcare rullar in på Englands järnvägar

Railcare rullar in på Englands järnvägar

​Railcare investerar i maskiner för att genomföra järnvägsunderhåll på den brittiska marknaden. De bedömer att möjligheterna för expansion i Storbritannien är mycket goda. Norrlandsfonden är en av finansiärerna till satsningen.

Railcare investerar i maskiner för att genomföra järnvägsunderhåll på den brittiska marknaden. De bedömer att möjligheterna för expansion i Storbritannien är mycket goda. Norrlandsfonden är en av finansiärerna till satsningen.

Railcare har funnits i England sedan 2006 med en maskin som dock i grunden var byggd svensk järnvägsstandard. Den maskinen var för stor för engelska förhållande och ersattes 2010 av en maskin byggd med engelska mått. Efter två års verksamhet kan bolaget konstatera att detta blev en succé och nu vill den brittiska motsvarigheten till Trafikverket, Network Rail, teckna avtal avseende fler maskiner.

- Nu är teknikgenombrottet ett fullbordat faktum, men det tog nästan 8 år att komma hit. Nu gäller det bara för oss att leva upp till efterfrågan. Vi förväntar oss att vår marknad i Storbritannien inom ett par år blir lika stor som i Sverige och att det finns minst sex av våra maskiner i arbete på den engelska marknaden, säger Railcares VD Ulf Marklund.

Norrlandsfonden är medfinansiär i satsningen med ett konvertibelt lån på 10 miljoner kronor. Railcare får en långsiktigt förstärkt finansiering utan att i detta läge behöva emittera nya aktier.

- För oss på Norrlandsfonden erbjuder konvertibeln en möjlighet till meravkastning i ett noterat bolag där framtidsutsikterna får bedömas som intressanta. Deras satsning på den brittiska marknaden känns helt rätt och vi är glada över att kunna vara med i deras satsning. Railcare är inte bara marknadsledande utan driver även utvecklingen inom sitt område framåt på ett föredömligt sätt, säger Per Nilsson på Norrlandsfonden.