Peak Innovation jobbar för hållbar utveckling

Peak Innovation jobbar för hållbar utveckling

​Jämtländska Peak Innovation har i pilotprojektet ”Hållbarhet i sport – outdoor” samlat företag inom sport och friluftsbranschen för affärsutveckling med hållbar utveckling i fokus. – Tesen är att ett integrerat, effektivt hållbarhetsarbete i vardagen också ger lönsamhet, säger projektledaren Joel Svedlund.

Jämtländska Peak Innovation har i pilotprojektet ”Hållbarhet i sport – outdoor” samlat företag inom sport och friluftsbranschen för affärsutveckling med hållbar utveckling i fokus. – Tesen är att ett integrerat, effektivt hållbarhetsarbete i vardagen också ger lönsamhet, säger projektledaren Joel Svedlund.

Den första omgången av projektet avslutades under juni månad med en sista träff som sammanfattade arbetet så långt. Projektet har riktat sig mot företag med produkter för sport och friluftsliv som kärnverksamhet. Målet har varit, och är, att via samverkan nå fram till ett löpande hållbarhetsarbete och en övergripande hållbarhetsstrategi i vardagen.

– Att ha med detta i det dagliga arbetet är grunden. Vi bjöd in företag som hade uttryckt behov inom hållbarhetsområdet. Vi gjorde en förstudie och när behovet var definierat satte vi ihop ett koncept och ett projektupplägg som löpte över ett år, berättar Svedlund.

SKHOOP i Åre (täckkjolar för vinterbruk som kärnprodukt), Hilleberg i Östersund (världsledande i tält), Lundhags (skor, ryggsäckar, skridskor och kläder), Icebugs (skor med integrerat halkskydd) och konfektionsföretaget Elevenate i Åre blev de fem företag som slutligen tog plats i projektet där, inte minst, frågan om hållbara material, leveranser och tillverkning diskuterades. Projektet omfattade även work-shops och coachning hos företagen. Detta för att få med så många som möjligt i arbetet. En eller två projektledare från varje företag har funnits med för att driva processen internt och ta frågorna och utvecklingen vidare till ledningsgrupper och/eller styrelse.

– Viktigt är att frågorna prioriteras hela vägen därför är förankring och acceptans mycket, mycket viktigt. Annars blir hela arbetet mer eller mindre bortkastat. Det handlar om hållbarhet på strategisk nivå och här har varje företag ofta en egen struktur. Vi har haft diskussioner och fått anpassa oss till olika perspektiv.

Hur långt nådde ni?

– Alla fem företag har lagt fram en hållbarhetsstrategi och det kommer att startas upp detaljprojekt där kemikaliehantering vid processer med olika tillverknings- och konfektionsmaterial är en konkret punkt. Transparensen har uppenbart ökat betydligt, varje träff har gett affärsnytta och vi gör en total utvärdering under sommaren. Vi hoppas sedan kunna gå vidare under hösten med nya företag.

- Genom samarbete med branschkollegor kan man lära av varandra och får en inspirerande och lärorik utgångspunkt för att jobba såväl strategiskt som integrerat på alla nivåer i företaget. Peak Innovation har skapat en plattform för detta som kan användas av företag i olika branscher. Ett föredömligt exempel på att samarbete, hållbarhet och affärsnytta går hand i hand, säger Inga-Lena Wahlstedt, Norrlandsfonden.