Ola Rönnqvist blir VD för riskkapitalbolag

Ola Rönnqvist blir VD för riskkapitalbolag

​Ola Rönnqvist från Piteå blir VD för det nybildade riskkapitalbolaget Partnerinvest AB. Ola har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom norrländskt näringsliv, bland annat inom bank och som VD för Polarbröd. Under sitt uppdrag som näringslivschef i Piteå kommun fokuserade han på industrifrågor och medverkade i uppbyggnaden av det energicentrum som kännetecknar Piteå idag.

Ola Rönnqvist från Piteå blir VD för det nybildade riskkapitalbolaget Partnerinvest AB. Ola har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom norrländskt näringsliv, bland annat inom bank och som VD för Polarbröd. Under sitt uppdrag som näringslivschef i Piteå kommun fokuserade han på industrifrågor och medverkade i uppbyggnaden av det energicentrum som kännetecknar Piteå idag. Idag är Ola vice VD på Sparbanken Nord men kommer att börja sitt nya uppdrag på Partnerinvest den 1 juni. 

- Jag tycker att det känns spännande att få vara delaktig i utvecklingen av det norrländska näringslivet. Som bankman vet jag också att ägarkapital är en bristvara i norra Sverige. Partnerinvest AB kan bidra till att förbättra den situationen, säger Ola Rönnqvist. 

Partnerinvest AB kommer att tillföra 200 miljoner i riskkapital till företag i norra Norrland. Bolaget är bildat i samverkan mellan Norrlandsfonden och ALMI för att öka det regionala utbudet av ägarkapital till nya och växande företag. EU:s regionalfond, Länsstyrelsen i Norrbottten och Västerbotten samt region Västerbotten bidrar med pengar till satsningen. 

- Bolaget kommer att ha tillräckligt med finansiella muskler för att bli en resurs att räkna med. Det är en viktig anledning till att jag tror på bolaget och väljer att anta utmaningen att leda verksamheten, säger Ola.