Nya prognoser för Norrlands näringsliv

Nya prognoser för Norrlands näringsliv

​Välkommen till första numret av Norrlandsbarometern. En tidning om näringslivet i Norrland och inte minst konjunkturen i de nordligaste länen. Via ett samarbete med Konjunkturinstitutet kan vi presentera nya kvartalsprognoser för just Norrland och de nordliga länen var och ett för sig och i de olika branscherna.

Välkommen till första numret av Norrlandsbarometern. En tidning om näringslivet i Norrland och inte minst konjunkturen i de nordligaste länen. Via ett samarbete med Konjunkturinstitutet kan vi presentera nya kvartalsprognoser för just Norrland och de nordliga länen var och ett för sig och i de olika branscherna. Dels här i tidningen, men kanske framförallt på vår webb som är tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan.

Den här nya Norrlandsbarometern känns viktig för oss av flera skäl, det kanske viktigaste är att vi i dag verkar på en allt mer volatil marknad där det blir allt mer affärskritiskt att kunna se strukturella trender och synliggöra regionala skillnader för att kunna fatta framåtsyftande beslut.

Förhoppningsvis kan de här siffrorna ge en mer mångfacetterad bild av svenskt näringsliv och kanske på sina håll bjuda på oväntade resultat. Det är viktigt för oss på Norrlandsfonden att öka kännedomen om de nordliga länens näringsliv för fler, inte minst för andra investerare och intressenter som vill hitta nya spännande möjligheter.

Vi ser det också som en viktig uppgift för oss att lyfta fram de goda historierna, företagen och företagarna som visar vägen och vågar satsa för framtiden.

Trevlig läsning!

Lars-Olov Söderström, vd