Norrländska företag fortsatt positiva - Byggsektorns stämningsläge förbättras mest

Norrländska företag fortsatt positiva - Byggsektorns stämningsläge förbättras mest

​Idag presenterar Norrlandsfonden en rapport som visar att läget för näringslivet fortsätter att försvagas något, men att stämningen fortfarande är på en nivå över det historiska snittet. Konfidensindikatorn för det norrländska näringslivet ligger nu på samma nivå som för riket.

Idag presenterar Norrlandsfonden en rapport som visar att läget för näringslivet fortsätter att försvagas något, men att stämningen fortfarande är på en nivå över det historiska snittet. Konfidensindikatorn för det norrländska näringslivet ligger nu på samma nivå som för riket.

Den unika konjunkturrapporten bygger på ett samarbete mellan Norrlandsfonden och Konjunkturinstitutet för att kunna presentera kvartalsprognoser om stämningsläget i det norrländska näringslivet. Trots att läget försvagats två kvartal i följd så är stämningen enligt konfidensindikatorn bättre än normalt i samtliga län utom i Gävleborg som i princip ligger i nivå med det historiska snittet.

- Byggsektorn lyfter kraftigt i denna mätning och detaljhandeln har under en längre tid varit mycket stark. Privata tjänstenäringar vände istället nedåt på bred front, medan industrin är positiv i Norrland totalt sett, men med en stor variation mellan länen, konstaterar Norrlandsfondens VD Lars-Olov Söderström.

Västernorrland uppvisar det bästa stämningsläget, medan Jämtland förbättrar sin konfidensindikator mest. I Västernorrland uppvisar alla branscher utom privata tjänstenäringar stora lyft, medan Jämtland rapporterar in starka konfidensindikatorer för alla branscher utom för tillverkningsindustrin, som rapporterar om ett väsentligt svagare läge än i övriga Norrland.

- Norrbotten och Gävleborg är de enda län som försämrar sin konfidensindikator i mätningen. Utmärkande för Norrbotten är att byggindustrin inte rapporterar omsamma ökning som byggsektorn i övriga Norrland. Gävleborg utmärker sig negativt med en kraftigt försämrad konfidensindikator för tillverkningsindustrin, säger Lars-Olov Söderström.