Norrlandsfonden står stark trots finanskrisen – spänner bågen under 2010

Norrlandsfonden står stark trots finanskrisen – spänner bågen under 2010

​Norrlandsfonden ökade sin lånestock med tio procent till 680 miljoner kronor under 2009. Dessutom visar bokslutet att fonden står stark trots den finansiella oro som varit under året .

Norrlandsfonden ökade sin lånestock med tio procent till 680 miljoner kronor under 2009. Dessutom visar bokslutet att fonden står stark trots den finansiella oro som varit under året . 

- Det har varit färre konkurser bland våra kundföretag än vi befarade vid början av året. Vi upplever att det har funnits en stark vilja i det norrländska näringslivet att överbrygga den tuffa konjunkturen. Vi tror att vår utlåning också haft betydelse i det sammanhanget, säger VD Lars-Olov Söderström. 

Trots ökad utlåning av rörelsekapital till kunder som behövt likviditet så övervägde utlåningen till framåtsyftande investeringar bland de 70 nya kunder som Norrlandsfonden värvat under året. 

- Många företag har valt att göra offensiva investeringar under lågkonjunkturen. Det finns företag som haft bra orderläge och kunnat satsa med det i ryggen. Det finns också företag som förvärvat andra företag eller tagit tillfället att investera i ny produktionsutrustning inför en förväntad konjunkturuppgång, säger Söderström. Ett exempel på framtidssatsning är indienbaserade Wipro Infrastructure Engineerings nya hydraulcylinderfabrik i Östersund. 

Fabriken ansvarar för Wipros program av vad man kallar ”lätta cylindrar”. Typiska användningsområden för dessa är för gaffeltruckar och i maskiner inom jordbrukssektorn. Norrlandsfonden deltar i finansieringspaketet. - Anläggningen tar sikte på framtiden. 

- Jag har sett många produktionslinjer runt om i världen men denna är den mest högteknologiska hittills, säger VD Anurag Behar. 

Norrlandsfonden kommer under 2010 att fortsätta sitt långsiktiga arbete med att stärka det norrländska näringslivet och räknar med att under året ytterligare öka sin utlåning . 

- Vi spänner nu bågen och ser fram emot ökade investeringar i det norrländska näringslivet, avslutar VD Lars-Olov Söderström.