Norrlandsfonden sammanfattar året 2015

Norrlandsfonden sammanfattar året 2015

​Välkomna att ta del av Norrlandsfondens verksamhet 2015 – ett år då vi lade grunden till ett stärkande samarbete med den Europeiska Investeringsfonden. I årsredovisningen lyfter vi fram några av de företag som vi under året haft nöjet att finansiera. Vi berättar också om intressanta möten och aktiviteter som vi arrangerat.

Välkomna att ta del av Norrlandsfondens verksamhet 2015 – ett år då vi lade grunden till ett stärkande samarbete med den Europeiska Investeringsfonden. I årsredovisningen lyfter vi fram några av de företag som vi under året haft nöjet att finansiera. Vi berättar också om intressanta möten och aktiviteter som vi arrangerat. I hållbarhetsredovisningen får du en inblick i det ambitiösa hållbarhetsarbetet inom Norrlandsfonden.

Svensk ekonomi utvecklades starkt under år 2015 med en tillväxt i BNP på drygt 4 procent. Den norrländska ekonomin följde inte fullt ut med i tillväxttakt. Tillverkningsindustrin växte inte i samma utsträckning och för mineralsektorn har inbromsningen varit påtaglig till följd av fallande världsmarknadspriser. Till glädjeämnena hör en stark utveckling av tjänstesektorn och turismen. Det återspeglas också i Norrlandsfondens utlåning där tillväxten i lånestocken återfinns i just dessa sektorer. En annan positiv utveckling är det ökande antalet kundföretag som ägs eller leds av kvinnor. Genom ett framgångsrikt arbete under år 2015 kunde Norrlandsfonden lägga grunden till ett samarbete med den Europeiska Investeringsfonden, EIF. Med det avtal som tecknats med EIF har Norrlandsfonden nu möjlighet till riskdelning i finansieringen av innovativa tillväxtföretag.

- Det gör att vi kan spänna bågen ytterligare i vårt topplåneerbjudande, säger Lars-Olov Söderström.

Till årets glädjeämnen hör också avyttringen av det konvertibla skuldebrevet i programvarukoncernen Vitec som resulterade i en rejäl realisationsvinst och lade grunden till att Norrlandsfonden kan uppvisa ett positivt resultat.

- Under det dryga decennium som vi arbetat med låneformen har det visat sig vara ett vinnande koncept för både kunder och Norrlandsfonden, säger Lars-Olov Söderström.

Norrlandsfonden har under år 2015 höjt ambitionsnivån vad gäller hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsfrågorna har fått en än mer strategisk betydelse och involverar styrelsen på ett djupare sätt.

- Vi går in i 2016 med ambitionen om en utökad utlåning. En mycket stark egen balansräkning och samarbetet med EIF ger oss goda förutsättningar att svara upp mot den norrländska marknadens behov av topplån. Vår tydliga ambition är att vara en än mer aktiv och uthållig finansieringspartner till fler växande företag, säger Lars-Olov Söderström.