Norrlandsfonden redovisar god tillväxt

Norrlandsfonden redovisar god tillväxt

​Norrlandsfonden publicerar sin årsredovisning för 2013 idag. Utlåningen under året på 281 mkr har genererat investeringar på 1200 mkr i regionen. Året blev konjunkturmässigt svagare än vad många förväntade sig. Trots detta har de norrländska företagen genomfört offensiva satsningar och för Norrlandsfonden innebar detta en kraftigt ökad finansieringsvolym.

Norrlandsfonden publicerar sin årsredovisning för 2013 idag. Utlåningen under året på 281 mkr har genererat investeringar på 1200 mkr i regionen. Året blev konjunkturmässigt svagare än vad många förväntade sig. Trots detta har de norrländska företagen genomfört offensiva satsningar och för Norrlandsfonden innebar detta en kraftigt ökad finansieringsvolym. Lånestocken ökade med 7 procent och av 124 låntagare under 2013 var hälften nya kunder.

Nu står Norrlandsfonden redo att möta en förväntad uppgång i investeringsvolymerna hos företagen i norra Sverige. Norrlandsfonden har en stark ekonomisk ställning som ger möjlighet att även i fortsättningen vara en uthållig och riskvillig topplånefinansiär.

- Med ljusnande framtidsutsikter för den svenska ekonomin finns det goda möjligheter för oss att öka utlåningen ytterligare under 2014, säger Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

Norrlandsfonden följer också utvecklingen hos kundföretagen och kan konstatera att de 386 kundföretagens omsättning ökat med 14 procent till drygt 13 miljarder kronor under en femårsperiod samtidigt som samma företag sysselsätter drygt 7 000 personer. Det är glädjande med tanke på att det under perioden varit både finanskris och kraftig nedgång på viktiga exportmarknader.

- Vi ser fram emot ett intressant 2014 och hoppas att de positiva signalerna följs av fler indikationer på ökad framtidstro. Främst för att lägga grund för en lönsam tillväxt i våra kundföretag men också för att investeringarna i det norrländska näringslivet skall öka. Vi kommer at vara mycket aktiva i att finna företag i behov av våra topplån, säger Lars-Olov Söderström.

Norrlandsfondens årsredovisning finns bifogad samt på www.norrlandsfonden.se. Där kan du bland annat läsa om våra kundföretag. På vår hemsida återfinns också fler exempel på företag som vi finansierat under året.