Norrlandsfonden redovisar god investeringstillväxt

Norrlandsfonden redovisar god investeringstillväxt

​Norrlandsfonden publicerar sin årsredovisning för 2014. Utlåningen under året på 313 mkr har genererat investeringar på 1600 mkr i regionen. Året blev konjunkturmässigt svagare än vad många förväntade sig. Trots detta har de norrländska företagen genomfört offensiva satsningar och för Norrlandsfonden innebar detta en kraftigt ökad finansieringsvolym.

Norrlandsfonden publicerar sin årsredovisning för 2014. Utlåningen under året på 313 mkr har genererat investeringar på 1600 mkr i regionen. Året blev konjunkturmässigt svagare än vad många förväntade sig. Trots detta har de norrländska företagen genomfört offensiva satsningar och för Norrlandsfonden innebar detta en kraftigt ökad finansieringsvolym. Av 149 låntagare under 2014 var 66 företag helt nya kunder.

Nu står Norrlandsfonden redo att möta en uppgång i investeringsvolymerna hos företagen i norra Sverige. Norrlandsfonden har en stark ekonomisk ställning som ger möjlighet att även i fortsättningen vara en uthållig och riskvillig topplånefinansiär.

- Den svenska tillväxten väntas tillta under år 2015. Det låga ränteläget och en försvagad krona förväntas leda till ökad export och att näringslivets investeringar ökar. Med förhoppning om en tilltagande ekonomisk aktivitet finns det goda möjligheter för Norrlandsfonden att bidra till att fler norrländska företag kan investera för att stärka sin konkurrenskraft. Vi mobiliserar för att fler växande företag kommer att attraheras av vårt erbjudande under 2015, säger Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

En ny kund under 2014 är Hälsingestintan, ett företag i Järvsö som levererar kvalitetskött till kunder i hela landet. De är också nytänkare som med sin satsning på mobila slakterier utmanar de stora etablerade slakterierna.

 – Det är roligt att Norrlandsfonden medverkar till en satsning av det här slaget. Vi tänker utanför boxen och de har som finansiär förstått potentialen i detta. Genom vår satsning lyfter vi nötköttsproduktionen i såväl Norrland som i andra delar av landet. God djuromsorg ligger helt rätt i tiden, säger Britt-Marie Stegs, VD Hälsingestintan.

Idag, torsdag, presenterar Britt-Marie Stegs sitt företag på Åre Kapitalmarknadsdagar under rubriken ”Topplån för etisk tillväxt”

Norrlandsfondens årsredovisning finns bifogad samt på www.norrlandsfonden.se. Där kan du bland annat läsa om våra kundföretag. På vår hemsida återfinns också fler exempel på företag som vi finansierat under året.