Norrlandsfonden och Onoterat inleder samarbete

Norrlandsfonden och Onoterat inleder samarbete

​Norrlandsfonden och Onoterat har ingått ett samarbetsavtal som syftar till utbyte av kunskap och nätverk. Onoterat får genom detta samarbete tillgång till Norrlandsfondens kompetens och nätverk samtidigt som norrländska företag som söker riskkapital får tillgång till Onoterats internetbaserade mötesplatser och investerarnätverk.

Norrlandsfonden och Onoterat har ingått ett samarbetsavtal som syftar till utbyte av kunskap och nätverk. Onoterat får genom detta samarbete tillgång till Norrlandsfondens kompetens och nätverk samtidigt som norrländska företag som söker riskkapital får tillgång till Onoterats internetbaserade mötesplatser och investerarnätverk.

"Onoterat är en spännande mötesplats för investerare och onoterade innovativa företag. Samarbetet kommer att öka kontaktytan mellan Norrlandsfondens kunder och potentiella investerare, vilket är positivt", säger Lars-Olov Söderström, VD på Norrlandsfonden.

"Med samarbetet tillförs Norrlands ledande risklånefinansiär till Onoterats nätverk. Förutom expertis och kunskap förväntas detta ge en ökad exponering och attraktionskraft från såväl företag som investerare", säger Mats Otterheim, VD för Onoterat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars-Olov Söderström, VD

Norrlandsfonden

070-6264256

lars-olov.soderstrom@norrlandsfonden.se

Mats Otterheim, VD

Onoterat AB

Tel: 070 634 84 90

mats.otterheim@onoterat.se

Om Norrlandsfonden

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering.

Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra 8 kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Läs mer om Norrlandsfonden på: www.norrlandsfonden.se

Om Onoterat

O-listan är en mötesplats på Internet för växande onoterade företag och investerare. På de tre listorna O-listan, O-listan Venture och O-listan Entry förbereder sig onoterade företag för framtida emissioner, transaktioner eller marknadsnoteringar. Här synliggörs anslutna företag för nuvarande och blivande aktieägare, för marknaden och för media. Genom samlad, kontinuerlig och tillförlitlig information om företaget skapas förtroendefulla relationer med alla intressenter. Våra kunder skapar därmed en långsiktig strategisk plattform för expansion.

Investerare och andra intressenter kan registrera sig som medlemmar i Onoterats investerarnätverk och på så sätt få intressanta investeringserbjudanden. Genom investerarnätverket och genom Onoterats övriga nätverk finns möjlighet för de anslutna företagen att skaffa riskkapital.

Företag som är anslutna kan vid behov få hjälp med att göra en plan för fortsatt utveckling och även få stöd vid uppbyggnaden av sin emissionsfähighet innan en kapitalanskaffning sker. Större företag med planer på att göra en transaktion eller en marknadsnotering kan få hjälp med projektledning och skräddarsydda program för att bli börsfähiga.

Onoterat är verksamt över hela Sverige.

Läs mer om Onoterat på www.onoterat.se