Norrlandsfonden klimatkompenserar

Norrlandsfonden klimatkompenserar

​För Norrlandsfonden är det viktigt att företagen inom verksamhetsområdet kan utvecklas långsiktigt. För att detta ska vara möjligt måste regionen även i framtiden vara en attraktiv plats att bo och verka i inte minst ur ett miljöperspektiv. Detta är en ledstjärna i miljöpolicyn.

För Norrlandsfonden är det viktigt att företagen inom verksamhetsområdet kan utvecklas långsiktigt. För att detta ska vara möjligt måste regionen även i framtiden vara en attraktiv plats att bo och verka i inte minst ur ett miljöperspektiv. Detta är en ledstjärna i miljöpolicyn. 

- Förutom att sträva efter att bedriva en verksamhet som förorsakar så lite miljöpåverkan som möjligt, har vi beslutat att kompensera våra koldioxidutsläpp genom att köpa utsläppsrätter, säger VD Lars-Olov Söderström. 

Den största miljöpåverkan sker framförallt genom resandet. Norrlandsfondens stora geografiska verksamhetsområde innebär många resta mil varje år. 

- En viktig åtgärd är att vi ställer krav på våra transportleverantörer. Utöver det vill vi kompensera för den miljöpåverkan som trots allt uppstår, säger Lars-Olov Söderström. 

Handel med utsläppsrätter sker exempelvis genom Tricorona, ett företag som Norrlandsfonden tidigare finansierat och som idag är en världsledande aktör inom frivillig klimatkompensering.