Norrlandsfonden förlänger sitt engagemang i Mackmyra

Norrlandsfonden förlänger sitt engagemang i Mackmyra

​Norrlandsfonden har beslutat att förlänga sitt finansiella engagemang i Mackmyra Svensk Whisky AB i ytterligare fem år. Detta sker genom att nuvarande konvertibla skuldebrev om totalt 4,4 MSEK, vilka förfaller i januari 2013, ersätts med nya konvertibla skuldebrev vilka löper till januari 2018.

Norrlandsfonden har beslutat att förlänga sitt finansiella engagemang i Mackmyra Svensk Whisky AB i ytterligare fem år. Detta sker genom att nuvarande konvertibla skuldebrev om totalt 4,4 MSEK, vilka förfaller i januari 2013, ersätts med nya konvertibla skuldebrev vilka löper till januari 2018.

Norrlandsfonden har sedan 2001, i samband med Mackmyras första investering i storskalig produktion, medverkat som finansiär både med lån och konvertibla skuldebrev vid ett flertal tillfällen fram till nutid.

- Norrlandsfonden har varit en viktig del i vår finansieringsmix under många år. Att fonden nu väljer att förlänga sitt engagemang genom förnyade konvertibla skuldebrev visar att de tror på vår affärsidé. Det här blir en bra pusselbit i vårt fortsatta arbete med den långsiktiga finansiering av Mackmyra, säger Magnus Dandanell, vd och Mackmyragrundare.

-Mackmyra Svensk Whisky är ett spännande tillväxtföretag som sätter Gävle på den internationella kartan, under de elva år Norrlandsfonden har varit engagerat i bolaget har det utvecklats på ett mycket bra sätt. Att vi nu väljer att förnya våra konvertibler ytterligare 5 år skapar ännu bättre förutsättningar för företaget att växa vidare samtidigt som vi tror på en god värdetillväxt i vårt innehav, säger Per-Erik Persson, företagsanalytiker på Norrlandsfonden.

Mackmyra Svensk Whisky har sedan starten 1999 etablerat sig som ett av världens mest spännande nya whiskydestillerier och fortsätter utveckla sina produkter och varumärke för fortsatt internationell tillväxt. I år utsågs Mackmyra som första nordiska sprittillverkare till European Spirits Producer av International Wine & Spirit Competition (IWSC). Mackmyras whisky kan idag köpas på ett flertal marknader: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Frankrike, USA och Kanada.