Norrlandsfonden firar 50 år i förnyelsens tjänst

Norrlandsfonden firar 50 år i förnyelsens tjänst

​Den norrbottniske landshövding Ragnar Lassinantti övertygade riksdagen redan 1956 att det behövdes en fond för utveckling av näringslivet i norr. ”Det är ostridigt att malmbasen minskar för varje ton som forslas bort. I motsats till skogen sker ingen återväxt i gruvan.

Den norrbottniske landshövding Ragnar Lassinantti övertygade riksdagen redan 1956 att det behövdes en fond för utveckling av näringslivet i norr. ”Det är ostridigt att malmbasen minskar för varje ton som forslas bort. I motsats till skogen sker ingen återväxt i gruvan. Starka skäl talar därför för att man successivt bygger upp ett livskraftigt näringsliv i regionen som ersättning för den rikedom som föres ut därifrån.” Grundplåten till Norrlandsfonden byggdes av vinstmedel från LKAB. Redan från början var uppdraget tydligt; att utveckla och differentiera det norrländska näringslivet genom att erbjuda topplån till företag. Sedan starten har Norrlandsfonden finansierat över 2 500 företag. I dessa har investeringar på över 15 miljarder skett i form av ny produktion, nya produkter och marknader.

De flesta norrländska företag med fler än 10 anställda har finansierats av Norrlandsfonden i något viktigt utvecklingsskede. Några kända exempel är Polarbröd, Icehotel, Mackmyra och Student Consulting. Det går också bra för Norrlandsfondens 375 nuvarande kunder. Totalt omsätter de 15 miljarder kronor årligen, med en ökning på 40% under perioden 2005-2010. Norrlandsfonden har också medverkat till etableringen av andra riskkapitalbolag och hade under 60-talet en ledande roll vid etableringen av MEFOS i Luleå. Idag är SWEREA-MEFOS en kunskapsintensiv organisation inom metallurgisk forskning.

En flexibel regional aktör

Norrlandsfonden har varit delaktig i förnyelsen av ett flertal branscher som idag har stor betydelse för den regionala ekonomin. Idag sker en snabb utveckling inom tjänstesektorn och då behövs kapital till norrbottniska tjänsteföretag som vill växa. Något som illustrerar detta är utlåningen till vårdföretag. Hermelinen Hälsovård AB är Norrbottens största privata vårdgivare med en verksamhet som inbegriper vårdcentraler, specialistvård, företagshälsovård, livshälsa och forskning. Nu siktar företaget på att bli Sveriges främsta leverantör av hälsovård/omsorg i regioner som präglas av låg befolkningstäthet.

- Nu satsar vi för att växa. Det kommer att ske både inom ramen för dagens verksamhet men vi kommer också att genomföra förvärv av andra vårdföretag. Vårt koncept borde fungera lika bra i andra delar av Sverige med liknande befolkningsstruktur, säger VD Lars-Erik Sjögren vid Hermelinen Hälsovård AB.

Norrlandsfondens VD Lars-Olov Söderström menar att det är viktigt att vara flexibel och beredd att förändras utifrån marknadens behov.

- Vi är med och finansierar företag där våra insatser behövs och där det finns en tydlig nytta ur ett norrlandsperspektiv. Därför är vi en kraft att räkna med vid både små och stora satsningar, säger Lars-Olov Söderström.

Generationsskiften och ägarbyten – en utmaning och möjlighet

Ett exempel på affärer där Norrlandsfonden medverkar till uppbyggnaden av livskraftiga ägarstrukturer är samarbetet med Mikael Tinglöf, Tallbacka Invest, som har ambitionen att skapa en företagsgrupp med produkter riktade till byggvarumarknaden. Mikael har tidigare förvärvat Polardörren i Piteå samt Fasadelement i Luleå och har nu förvärvat samtliga aktier i Korpilomboloföretaget Polarfönster AB som tillverkar 3-glasfönster och 2-glasfönster helt i trä. Företaget har 22 anställda och den största kunden är Älvsbyhus.

Norrlandsfonden deltar som en av finansiärerna i förvärvet.

- Folk undrar varför jag investerar i Norrland. Det enkla svaret är att fina företag som jag vill förvärva råkar ligga här,
säger Mikael Tinglöf.

Stöd till viktiga samverkanspartners

Förutom att erbjuda topplån till företag är Norrlandsfonden delägare i andra aktörer i Norrbotten som verkar för utveckling av regionen. Exempel på detta är Partnerinvest Norr AB som arbetar med att tillföra ägarkapital i företag och Aurorum Business Incubator som är en företagskuvös för unga tillväxtföretag.

- För oss är det viktigt att även ge stöd till de frön av entreprenörskap som spirar men som ännu inte börjat växa. Därför stödjer vi initiativ som Ung Företagsamhet, Venture Cup och Connect. Stödet sker genom både ekonomiskt bidrag och aktivt deltagande, säger Lars-Olov Söderström.

Firar med femtioårsfest i Luleå

Norrlandsfonden firar idag sina 50 år med en fest där både kunder och samarbetspartners är inbjudna.

På programmet står ett estradsamtal om Norrlands framtid med Lars Westin, professor vid Umeå universitet, Lars-Eric Aaro, koncernchef LKAB och Annika Brunned, regionbankschef Handelsbanken. Deltagarna får även lyssna på intressanta företagsberättelser från norrländska entreprenörer; Hans Eliasson - Cranab, Karin Bodin – Polarbröd, Yngve Bergkvist – Icehotel, Tobias Lindfors – Student Consulting och Magnus Dandanell – Mackmyra.