Norrlands Trä – modern träförädling i familjeföretag

Norrlands Trä – modern träförädling i familjeföretag

​Norrlands Trä i Härnösand är ett framgångsrikt familjeföretag som idag drivs i andra generationen. Genom åren har bolaget utvecklats till ett av Sveriges största fristående hyvlerier. Man är idag Härnösands största tillverkningsindustri med 65 anställda.

Norrlands Trä i Härnösand är ett framgångsrikt familjeföretag som idag drivs i andra generationen. Genom åren har bolaget utvecklats till ett av Sveriges största fristående hyvlerier. Man är idag Härnösands största tillverkningsindustri med 65 anställda.

På Norrlands Trä tillverkas framförallt golv och paneler i massivt trä samt pellets och stallströ. De har också ett byggvaruhus i anslutning till anläggningen.

- Vi är specialiserade på färdigbehandlade paneler och golv - produkter som stadigt ökar i volym, säger VD Jan Frycklund.

Företaget vill fortsätta resan mot allt mer förädlade produkter med högre grad av kundanpassning och flexibilitet. Därför har de nu investerat i en ny hyvelutrustning och automatsortering för att bygga bort den kapacitetsbrist som varit ett hinder för att kunna producera de volymer som marknaden efterfrågar. Dessutom investeras det i ett specialanpassat panelmåleri som behövs för att möta den ökade efterfrågan. Norrlandsfonden bidrar med en del av finansieringen.

- Norrlands Trä har ett bra arbete med ständig utveckling och förbättring av sina produkter och sin verksamhet. Dessutom har de fokus på miljöfrågorna i alla led från inköp till distribution. Det är ett sant nöje att få hjälpa företaget med satsningen, säger Sören Olsson, Norrlandsfonden.