Nickelfyndighet tar ett steg närmare brytning

Nickelfyndighet tar ett steg närmare brytning

​IGE Nordic är ett svenskt prospekteringsföretag som letar ädel- och basmetaller. I dagsläget ligger fokus på en nickelfyndighet i Rönnbäcken, 25 km söder om Tärnaby i västerbotten. Försiktiga beräkningar visar en mineraltillgång på ca 340 miljoner ton som kan bli föremål för dagbrott och en livslängd på gruvdriften om ca 20 år.

IGE Nordic är ett svenskt prospekteringsföretag som letar ädel- och basmetaller. I dagsläget ligger fokus på en nickelfyndighet i Rönnbäcken, 25 km söder om Tärnaby i västerbotten. Försiktiga beräkningar visar en mineraltillgång på ca 340 miljoner ton som kan bli föremål för dagbrott och en livslängd på gruvdriften om ca 20 år. Detta är en av Skandinaviens största nickelfyndigheter. Investeringsbehovet blir över 6 miljarder kronor och den lokala sysselsättningseffekten beräknas bli minst 350 personer inklusive sidoeffekter.

IGE Nordic arbetar nu med kompletterande borrningar samt teknisk- och miljöundersökningar för att klarlägga miljöpåverkan. Parallellt sker en utvärdering av den ekonomiska potentialen för att börja produktion av nickel.

Norrlandsfonden har beviljat ett lån som kommer att användas som rörelsekapital i den pågående utvärderingen av Rönnbäckenprojektet.

- Vi är glada för Norrlandsfondens medverkan i finansieringen. Det är en organisation med långsiktigt perspektiv, vilket behövs i vårt projekt. Lånet är en pusselbit för att finansiera de förberedelser vi måste göra, säger Fredric Bratt, VD för IGE Nordic.