Mosaiken är redo att ta klivet

Mosaiken är redo att ta klivet

​Mosaiken Hedesunda AB tillverkar Marksten, Plattor och Murar för både trädgårdsmiljö och industriellt bruk. De har under 2012 investerat i en ny produktionsanläggning med en modern helautomatiserad produktionslinje från grusficka till utleverans av transportpallar lastade med plattor/mursten.

Mosaiken Hedesunda AB tillverkar Marksten, Plattor och Murar för både trädgårdsmiljö och industriellt bruk. De har under 2012 investerat i en ny produktionsanläggning med en modern helautomatiserad produktionslinje från grusficka till utleverans av transportpallar lastade med plattor/mursten. Anläggningen fungerar mycket väl och nu är Mosaiken redo för att kliva vidare i en marknadssatsning för expansion. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

Ture Walldén startade Mosaiken på 50-talet och producerade då trädgårdsurnor i cement. På 80-talet gjordes en omfattande investering i en utbyggnad samt en ny maskin som tillverkade frilagda plattor. Under 90-talet investerades i en utbyggnad samt en maskin för tillverkning av släta plattor. Under 13 år var Mosaiken en del av St Eriks men från och med 2008 är Mosaiken än en gång familjeägt i Hedesunda av Frank Walldén, Erik Walldén, Peter Fyhr samt ytterligare ett par investerare. Under 2012 startad företaget en ny fabrik för markstensprodukter. Den toppmoderna anläggningen tillverkar och levererar plattor, marksten och murar till olika återförsäljare runtom i landet.

- Vi har denna säsong presenterat ett egenutvecklat murstenskoncept som mottagits väl av marknaden. Detta vill vi jobba vidare med, säger VD Erik Walldén.

Det finns en tydlig trend att kunder vill lägga marksten i stället för asfalt. Detta beror på flera faktorer, inte minst har miljöperspektivet betydelse. Marksten uppfattas som ett mer miljövänligt alternativ.

- Kombinationen av lång branscherfarenhet och en toppmodern produktionsanläggning är uppenbarligen lyckad. Företaget har bevisat sin plats på marknaden och jag tror att de har möjlighet till en rejäl tillväxt, säger Per-Erik Persson, Norrlandsfonden.