Mer järnväg är melodin för Railcare

Mer järnväg är melodin för Railcare

Det går som på räls för Skellefteåbaserade Railcare. Verksamheten består av två affärsområden; det ena rustar upp och underhåller järnvägar och det andra säljer järnvägstransporter, främst timmertransporter, med egna tågset och egen personal. 

– Ifjol gjorde vi en stor omorganisation för att sätta ett tydligare fokus på kärnverksamheten. Vi investerade även 75 mkr i två miljövänliga, fabriksnya lok. Överst på önskelistan idag står två ballastvagnar och en uppdatering av befintliga lok. Eftersom underhåll av järnvägar huvudsakligen sker sommartid påverkas tyvärr vårt rörelsekapital negativt, berättar VD Dan Magnusson.

– Vi sökte investeringslån nu för att säkerställa en fortsatt lönsam utveckling i önskad takt. Norrlandsfonden var en av dem som svarade positivt på vår förfrågan, säger Dan. 

– Deras resonemang är helt rätt och vi är glada över att kunna vara med i deras utveckling. Railcare är ett fint företag med stark historik. De är inte bara marknadsledande utan driver även utvecklingen inom sitt område framåt på ett föredömligt sätt, säger Petter Alapää på Norrlandsfonden. 

- Vi anstränger oss för att hitta nya, effektiva och nischade lösningar på gamla problem, bekräftar Dan Magnusson. Det ligger i vår affärsidé.

För mer info: Dan Magnusson, VD Railcare, 070-655 47 47.