Maud Olofsson träffade femtio framgångsrika affärskvinnor

Maud Olofsson träffade femtio framgångsrika affärskvinnor

​Att fler kvinnor väljer att bli företagare är en viktig tillväxtfråga för Sverige, därför behöver vi satsa för att nå både nya och befintliga företag som leds av kvinnor och som har förutsättningar att växa. Dessutom måste vi lyfta fram förebilder som unga kan identifiera sig med och inspireras av.

Att fler kvinnor väljer att bli företagare är en viktig tillväxtfråga för Sverige, därför behöver vi satsa för att nå både nya och befintliga företag som leds av kvinnor och som har förutsättningar att växa. Dessutom måste vi lyfta fram förebilder som unga kan identifiera sig med och inspireras av. Detta var ett ledande tema när Näringsminister Maud Olofsson träffade femtio framgångsrika affärskvinnor på Tullgården i Ratan, Västerbotten.

I fredags träffade Maud Olofsson femtio affärskvinnor vid ett möte på Tullgården i Ratan, Västerbotten. Norrlandsfonden och Partnerinvest Norr var initiativtagare till mötet vars syfte var att diskutera framtida insatser för att öka andelen tillväxtföretag som drivs av kvinnor.

- Några av de insatser som diskuterades var att skapa fler förebilder. Avsaknaden av förebilder gör att unga tjejer inte kan se sig själva i rollen som företagare, säger Monica Wikström-Johansson, Partnerinvest Norr.

Arrangörerna Norrlandsfonden och Partnerinvest vill se fler kvinnor i sina kundlistor. Erfarenheten är att det är flest män som söker finansiering för expansion.

- Vi har en glädjande ökning av företag som ägs eller leds av kvinnor. Även om vi skulle vilja se att ännu fler tog chansen, säger Norrlandsfondens VD Lars-Olov Söderström.

För Maud Olofsson är kvinnor företagande inte i första hand en jämställdhetsfråga utan en tillväxtfråga. Hon betonar betydelsen av att offentliga sektorn har öppnats för privata initiativ.

- Många kvinnor arbetar inom både vård- och omsorgssektorn och inom utbildningsväsendet. Dessa sektorer har tidigare varit helt stängda för företagande. En viktig pusselbit med mitt arbete för att få fler kvinnor att starta och driva företag har varit att öppna upp offentlig sektor för företagande. Nu ser vi också att nästan 40 procent av de nystartade företagen drivs av kvinnor, säger Maud Olofsson.

En annan aspekt som diskuterades var att kvinnor är mer försiktiga än män i sitt företagande. Kvinnor är inte lika benägna att söka finansiering för expansion och är kanske mer rädda för att misslyckas än männen är. Denna inställning, både hos kvinnorna själva och omkringliggande strukturer, försämrar möjligheterna till tillväxt. Maud Olofsson menar att detta är en attitydfråga.

- Det borde vara tillåtet att misslyckas även i företagande. En företagare som kört i diket en gång har troligen lärt sig något av detta. Idag säger finansiärer och investerare hellre nej vid nya försök. De borde istället fråga vad företagaren lärt sig av sina tidigare äventyr, säger Maud Olofsson.