LinkExpo vidareförädlar goda idéer

LinkExpo vidareförädlar goda idéer

​LinkExpo AB i Timrå hjälper företag, entreprenörer och uppfinnare att utveckla och förverkliga sin verksamhet eller sina produkter. Bolaget arbetar inom fyra affärsområden; företagskonsultation, licensiering, försäljning och kommersialisering av kuvösbolag och deras produkter.

LinkExpo AB i Timrå hjälper företag, entreprenörer och uppfinnare att utveckla och förverkliga sin verksamhet eller sina produkter. Bolaget arbetar inom fyra affärsområden; företagskonsultation, licensiering, försäljning och kommersialisering av kuvösbolag och deras produkter.

- Vårt huvudsakliga fokus ligger på att kommersialisera produkter och komma igång med en försäljning i de kuvösbolag som vi satsar på, säger VD Roger Boork.

Bolaget har fyra kuvösprojekt som ligger nära en kommersialisering. Norrlandsfonden är med som en partner för att finansiera produktutvecklingen. De fyra aktuella projekten är:

- Design by Torgny, som är en serie betongprodukter för offentlig miljö och trädgård.

- Flexy Tool, en omgripande nyckel som underlättar arbetet för mekaniker. Verktyget fungerar utmärkt på muttrar, bultar och även på bromsrör.

- B8shield, ett krokskydd som enkelt monteras på vilket fiskedrag som helst.

- REAklam.se, en webbsida på internet för att snabbt finna och enkelt handla fler än 15 000 profilprodukter för företagare och privatpersoner.

Planen är att kuvösprojekten kommer igång med försäljning under första halvåret 2011. Sedan ligger de kvar i LinkExpos regi till dess att produkten betalat av de kostnader som bolaget arbetat upp.

- Produkten läggs sedan i ett eget bolag som ägs gemensamt av LinkExpo AB och innovatören/uppfinnaren. Fördelen är då att det blir ett nyckelfärdigt företag med struktur, produktion och marknad, säger Roger.

LinkExpo AB arbetar även som affärskonsult och som licensieringsmäklare. Ett licensavtal ger någon annan rätt att använda och vidareutveckla en produkt mot ersättning till innovatören. LinkExpo hjälper sina kunder i hela processen från den första analysen till förhandlingar och avtal.

- Vi tycker att LinkExpo AB har en verksamhet som fyller en viktig roll i processen att förvandla en ny innovation till ett kommersiellt företagande. Därför vill vi vara med och hjälpa till med finansiering, säger Marie Nordman, Norrlandsfonden.