Lindbäcks Bygg går mot strömmen

Lindbäcks Bygg går mot strömmen

​Lindbäcks Bygg följer inte de gängse mallarna i branschen. Det har visat sig vara ett framgångsrecept och nu byggs framtidsfabriken som ska drivas med solenergi – och ha minst 50 procent kvinnor i arbetsstyrkan. – Hållbarhetsfrågorna är otroligt viktiga för oss, säger Stefan Lindbäck, vd och en av fyra ägare.

Lindbäcks Bygg följer inte de gängse mallarna i branschen. Det har visat sig vara ett framgångsrecept och nu byggs framtidsfabriken som ska drivas med solenergi – och ha minst 50 procent kvinnor i arbetsstyrkan. – Hållbarhetsfrågorna är otroligt viktiga för oss, säger Stefan Lindbäck, vd och en av fyra ägare.

Familjeföretaget Lindbäcks Bygg har haft en lång resa och en spännande utveckling sedan starten, fyra generationer tillbaka. I dag är företaget med säte i Piteå en av de ledande aktörerna på en synnerligen konkurrensutsatt marknad. Den finansiella krisen i början av 90-talet med påföljande lågkonjunktur blev ett avgörande vägskäl. Företaget var då tvunget att minska ner antalet anställda från ett 100-tal till 25.

– Då var vi väldigt lokala med kunder i Piteå, Luleå och Bodenområdet. Vi bestämde oss för att titta längre bort och förändra vår process helt och hållet. Vi gick från den traditionella byggbranschens metoder till att välja att göra i princip allt på husen färdigt i fabriken innan leverans.

– Vi mötte en hel del frågor och ett visst motstånd men i dag har vi en helt annan position och acceptans. Det känns väldigt bra att våra tankar visade sig vara rätt, konstaterar Stefan Lindbäck som nu ser företaget växa ytterligare via bygget av den så kallade framtidsfabriken där Norrlandsfonden finns med som en partner. Det blir en produktionsanläggning som lyfter antalet producerade lägenheter från dagens 800-900 till cirka 2 500 per år. En tredubbling - hela tiden med hållbarhetsperspektivet i fokus.

Det handlar, bland annat, om enbart trä som stommaterial, om en total arbetsstyrka på cirka 450 personer där minst hälften ska vara kvinnor. Dessutom ska hela fabrikens elförsörjning ersättas med solenergi och två tredjedelar av transporterna kommer i framtiden att ske på vatten.

– Vi vill ha ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Solcellsparken blir Nordens största och att transportera med båt ger minskad miljöpåverkan och minskade risker på vägarna. En jämställd arbetsplats ger enbart fördelar på alla sätt, och vi vill göra skillnad på riktigt. De handlar normalt väldigt mycket om att vinstmaximera men vi tänker lite annorlunda här.

Kan du utveckla..?

– Som jag sa, vi vill göra skillnad. Vi påverkar livet för många andra och vi äger hela kedjan. Det är inte bara att bygga, eller att köpa, ett hus. Vi funderar också på att återbetala en del av köparens insats, om de bor kvar tre år eller längre hos oss, för att undvika spekulationsköp och orimliga kvadratmeterkostnader. Vi sover faktiskt mycket bättre på nätterna när vi kan jobba på det här sättet, säger Stefan Lindbäck.

- Att satsa på hållbarhet har visat sig ge lönsammare företag vilket Lindbäcks Bygg är ett bra exempel på. Jag ser fram emot att få följa den nya framtidsfabriken, säger Birgitta Cajander, Norrlandsfonden.