Konjunkturvändning i sikte

Konjunkturvändning i sikte

​Norrlandsfonden publicerar sin årsredovisning för 2012 idag. Utlåningen under året på 208 mkr beräknas generera investeringar på 1300 mkr i regionen. Många offensiva satsningar bland företagen har genomförts trots den svaga ekonomisk utveckling i omvärlden. Nu finns det dock mycket som tyder på att en konjunkturvändning kan vara nära och Norrlandsfonden står redo att möta en uppgång.

Norrlandsfonden publicerar sin årsredovisning för 2012 idag. Utlåningen under året på 208 mkr beräknas generera investeringar på 1300 mkr i regionen. Många offensiva satsningar bland företagen har genomförts trots den svaga ekonomisk utveckling i omvärlden. Nu finns det dock mycket som tyder på att en konjunkturvändning kan vara nära och Norrlandsfonden står redo att möta en uppgång.

Under 2012 var det lika många företag som lånade pengar hos Norrlandsfonden som under 2011. Glädjande är att Norrlandsfonden under året kunnat knyta till sig 64 nya kunder. Nu står Norrlandsfonden redo att möta en förväntad uppgång i investeringsvolymerna hos företagen i norra Sverige. Norrlandsfonden har en mycket stark ekonomisk ställning som ger möjlighet att även i fortsättningen vara en uthållig och riskvillig topplånefinansiär.

- Den svaga ekonomiska utvecklingen i omvärlden och tydligast i Europa, dämpade framtidstron hos svenska företag och hushåll under förra året, säger Lars-Olov Söderström, VD Norrlandsfonden.

Nu finns det dock mycket som tyder på att en vändning kan vara nära. Exempelvis växte Sveriges BNP med 1.4 procent under det sista kvartalet 2012 och Konjunkturinstitutets februaribarometer visade på en försiktigt stigande optimism hos tillverkningsindustrin och den privata tjänstesektorn

- Vi ser fram emot ett intressant 2013 och hoppas att de positiva signalerna följs av fler indikationer på ökad framtidstro. Främst för att lägga grund för en lönsam tillväxt i våra kundföretag men också för att investeringarna i det norrländska näringslivet skall öka. Vi kommer at vara mycket aktiva i att finna företag i behov av våra topplån för sin fortsatta utveckling.

Norrlandsfondens årsredovisning finns på www.norrlandsfonden.se . På hemsidan återfinns också flera exempel på företag som vi finansierat under året.