Kittelfjäll jobbar hårt med att förlänga säsongen

Kittelfjäll jobbar hårt med att förlänga säsongen

​Utveckling och tillväxt råder. Kittelfjäll är inget undantag. Stora investeringar har gjorts, inte minst för att förlänga säsongen.

Utveckling och tillväxt råder. Kittelfjäll är inget undantag. Stora investeringar har gjorts, inte minst för att förlänga säsongen.

Puderåkarnas paradis. Så beskrivs ofta Kittelfjäll med sina alldeles speciella förutsättningarför att kunna uppleva det där lilla extra kittlande alpina äventyret. Anläggningen byggdesredan under 50-talet och utvecklades under åren men var 2010 i behov av direkta investeringar för att säkerställa driften.

– Då upprättades en omfattande handlingsplan och "Vision 2022" för att skapa en bra destination och för att öka volymerna och få fler företag att etablera sig. Genom detta blir det fler bofasta och det skapas en positiv effekt för tillväxt och långsiktig utveckling, säger Roger Vikström, Kittelfjäll Utveckling.

I ett första steg satsades det på liftar, nedfarter och belysning. Men också på att förlänga säsongen vilket var en av de absoluta huvudpunkterna.

– Våra möjligheter till konstsnö gjorde att vi var igång redan den 27 november, trots det milda klimatet. Det var en rekordtidig säsongsstart för oss. Nu kan vi också förlänga säsongerna med åtminstone en månad under vårperioden då folk verkligen vill åka skidor.

En ny husvagnscamping har byggts upp för att öka antalet gästnätter, hotellet och restaurangen byggs ut, en ny bed & breakfastanläggning står klar och 22 fristående fritidshus stod klara för inflyttning i januari.

– Intresset för att köpa egen stuga är stort. Vår nya B & B har självhushåll där prio ligger på att locka grupper i alpint och/eller längd till oss, fortsätter Vikström.

Det finns dock ett litet moln i horisonten som skymmer fortsatt expansion för stunden.

– Reningsverket har gått i taket, det klarar inte mer. Därför kan vi inte erbjuda fler tomter till försäljning förrän 2017.

Hur ser framtiden ut i övrigt?

Det kommer ett nytt skidområde och vi kommer att satsa kraftigt på ett bredare utbud i backarna. Det kommer att bli fler blåa och gröna nedfarter för familjeåkarna. Det är viktigt för oss att inte ses som ett ställe för bara extremåkning, fastslår Roger Vikström bestämt.