Keen Solutions gör det mesta du vill....och lite till

Keen Solutions gör det mesta du vill....och lite till

​Keen Solutions i Boden bedriver mekanisk verkstad. De erbjuder allt från industriell tillverkning till kundanpassade helhetslösningar. Förutom att de erbjuder traditionell legotillverkning i sin verkstad så erbjuder de tillverkning av industriella byggnader som prefabriceras i deras rymliga verkstadslokaler. Nu satsar de på tillväxt inom alla sina kompetensområden.

Keen Solutions i Boden bedriver mekanisk verkstad. De erbjuder allt från industriell tillverkning till kundanpassade helhetslösningar. Förutom att de erbjuder traditionell legotillverkning i sin verkstad så erbjuder de tillverkning av industriella byggnader som prefabriceras i deras rymliga verkstadslokaler. Nu satsar de på tillväxt inom alla sina kompetensområden. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

Under 2003 bildades BAM Mekaniska som ett nytt affärsområde till BAM (Norrbottens Anläggning & Mark). 2013, tio år senare, kände delägarna Peder Wemmenhag och Jörgen Krekula ett behov av en egen organisation med eget varumärke. Med syfte att kunna utvecklas fullt ut inom våra affärsområden köpte de därför ut BAM Mekaniska och bildade Keen Solutions.

- Med satsningen på Keen Solutions vill vi höja och förbättra våra produkter och interna processer för att kvalitetssäkra de arbeten vi levererar till kund, säger VD Peder Wemmenhag.

Keen Soultions är också djupt engagerade i samarbetsbolaget Future Eco, en framtidssatsning i regionen för bioenergi- och avfallsåtervinningsområdet. De har bland annat byggt en fullskalig demonstrationsanläggning för utveckling av olika bränslemixer.

Peder och Jörgen har en vision inför 2025 då de vill att personalstyrkan ska ha utvecklats till 20-30 anställda. De vill också utveckla fler egna produkter och här finns en mängd idéer som ligger på ritbordet och väntar på lansering.

Keen Solutions AB vill nu satsa på marknadsarbetet för att bli välkända i regionen och uppnå en bredare kundkrets med återkommande kunder.

- Peder och Jörgen är driftiga och kreativa företagare som nu vill bygga ett varumärke. Jag tror att de har goda möjligheter att uppfylla sin vision, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden.