Innovativ teknik som ger patienter ett nytt liv

Innovativ teknik som ger patienter ett nytt liv

​Det medicintekniska företaget Likvor i Umeå står bakom ett unikt system som används av neuroavdelningar i Europa.  – På bara en timme kan man med hjälp av vårt system upptäcka om en person har en behandlingsbar demens, berättar Maria Wallin Wållberg, vd Likvor.

Det medicintekniska företaget Likvor i Umeå står bakom ett unikt system som används av neuroavdelningar i Europa.  – På bara en timme kan man med hjälp av vårt system upptäcka om en person har en behandlingsbar demens, berättar Maria Wallin Wållberg, vd Likvor.

Systemet bygger på nästan 40 års forskning och utvecklades vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus.

 Det var två forskare som hittade en metod som med noggrann precision mäter trycket och flödet i hjärnan och därmed kan ställa diagnoser på patienter med symtom som liknar demens, Alzheimers eller Parkinsons.

 – Tack vare vårt system kan patienter med behandlingsbar demens opereras och få livskvaliteten tillbaka, förklarar Maria Wallin Wållberg

 Just nu är Likvor på marknaden i sex länder i Europa, men Sverige är fortfarande störst när det gäller antalet kliniker. Fem av landets stora sjukhus använder systemet.

 – Förutom mätinstrument säljer vi även sängar som används vid provtagningen och engångsprodukter för mätningarna, säger hon.

 Idag har Likvor tre anställda som sköter försäljning och utveckling av mjukvaran samt underhåll och support. Planer finns på att söka ytterligare några resurser.

 – Det är kostnadskrävande att bygga upp en marknad eftersom det inte finns någon liknande produkt. Vi måste först bygga upp efterfrågan innan vi kan börja sälja. Samtidigt är det en väldigt lång säljcykel för den här typen av produkter, förklarar Maria Wallin Wållberg.

 Norrlandsfonden har varit med på hela vår resa och de har bidragit med konvertibler både i samband med investeringar i instrument och marknadsetablering, avslutar Maria.

– Likvor har visat på imponerande målmedvetenhet i sin strävan att bygga marknad och hitta ut till kunderna. Vi har trott på företaget sedan första början och tillsammans med flera andra parter har vi gått in med finansiering vid flera tillfällen.