InCoax Networks har innovativa bredbandslösningar

InCoax Networks har innovativa bredbandslösningar

​InCoax Networks utvecklar, marknadsför och säljer lösningar för bredbandsaccess över existerande infrastruktur i flerfamiljshus och småhusområden i Sverige och i Europa. Huvudkontor och utveckling finns i Gävle, i ett nära samarbete med högskolan.

InCoax Networks utvecklar, marknadsför och säljer lösningar för bredbandsaccess över existerande infrastruktur i flerfamiljshus och småhusområden i Sverige och i Europa. Huvudkontor och utveckling finns i Gävle, i ett nära samarbete med högskolan.

Med nya bredbandstjänster, som bredbands-tv, interaktiva spel och Voddler, ställs allt högre krav på snabbt bredband. Flera operatörer vittnar att efterfrågan på bredbandshastighet på ett år har ökat från 10 till 100 Mbit/s. I vissa länder har man gått så långt att lagen kräver att operatörer ska kunna garantera snabbt bredband.

- Om det finns ett billigare och enklare sätt att få snabbt bredband än att dra ny kabel så kommer ingen fastighetsägare att välja det dyrare alternativet. Undviks ny kabeldragning sparas flera tusen kronor per lägenhet. Det gäller inte minst i övriga Europa där operatörerna ofta måste bekosta fastighetsnätet och nya kablar blir ekonomiskt omöjliga, säger VD Thomas Svensson.

InCoax har därför tagit fram ett paket av utrustning för att större flerfamiljsfastigheter ska

kunna använda befintligt koaxialnät som används för kabel-tv till internet-trafik. Detta istället för kostsam fiberinstallation. I nuläget klarar de flesta installationer bandbredd ut till lägenhet över 100 Mb/s.

- När det gäller bredbandsutbyggnad är Sverige långt före de flesta andra länder. Det hjälper oss när vi nu ökar vår marknadsnärvaro i Europa. Vi säljer till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och operatörer, säger Thomas Svensson.

Företaget har under vintern genomfört en nyemission för att kunna hantera fortsatt tillväxt på den europeiska marknaden. Parallellt med emissionen har Norrlandsfonden medverkat med finansiering för att ytterligare förstärka planerad satsning.

- InCoax, som för övrigt är utsedda till årets tillväxtföretag i Gävleborg, har en mycket intressant teknik med goda möjligheter till affärer även utför Sverige. Vi ser nu fram emot att satsningen på den europeiska marknaden ska bära frukt, säger Per-Erik Persson, Norrlandsfonden.