I Piteå produceras kranar

I Piteå produceras kranar

​Marine Crane i Piteå tillverkar mobila kranar som just nu jobbar i hamnar längs Norrlandskusten. Nu satsar företaget vidare på en ny större kran som kan lossa riktigt tunga laster och som flera företag redan visat intresse för. Norrlandsfonden är en av företagets finansiärer.

Marine Crane i Piteå tillverkar mobila kranar som just nu jobbar i hamnar längs Norrlandskusten. Nu satsar företaget vidare på en ny större kran som kan lossa riktigt tunga laster och som flera företag redan visat intresse för. Norrlandsfonden är en av företagets finansiärer.

Företaget Marine Crane är ett dotterbolag till koncernen Marine Group, som är verksam inom sjöfart.

 – Vi började att tillverka kranar för eget bruk på 90-talet för att påskynda lastningarna i framförallt Baltikum. Vi transporterade mycket massaved därifrån och kunde på detta sätt kapa liggetiden i hamnarna för våra ekipage. Vi har under åren tillverkat tolv kranar och räknar med att den nya kranen i Munksund bör kunna bidra med en kapacitetsökning på ca 40 %, säger Margareta Wirén Björk, som är en av delägarna.

 I företaget finns även en bogserbåt som bryter is längs Ångermanälven. I Värtahamnen, som håller på att byggas ut, ligger sedan ett och ett halvt år tillbaka kranpråmen Lodbrok.

 – Det senaste projektet där Norrlandsfonden kommit in som finansiär är utvecklingen av en ny större kran som orkar lossa betydligt tyngre laster än de tidigare, berättar Margareta Wirén Björk. Flera företag har redan visat intresse för kranen men innan vi går vidare ska den testas på plats här i Munksund.

 – Ytterligare en satsning som vi fått hjälp med av Norrlandsfonden är ett projekt för Kappa där vi tillsammans med två samarbetspartners bygger en flisanläggning. Under tre månader i sommar ska vi leverera den tjänsten medan de bygger om sin egen anläggning. Det är framför allt vår andra delägare Jan Lindbäck som är hjärnan bakom de specialkonstruerade kranarna och andra innovativa lösningar. Norrlandsfonden hjälper oss att realisera dem.

 – Vi har varit inblandade i flera av bolagen. De är innovativa och skickliga på sina mobila lösningar för hamnar och massaindustrin, säger Birgitta Cajander, företagsanalytiker Norrlandsfonden.


För mer information kontakta:

Margareta Wirén Björk, Marine Crane AB, tel: 070-545 01 33

Eller

Birgitta Cajander, Norrlandsfonden, tel: 070-626 42 62