Hemavans Fjällcenter investerar i kvalitet

Hemavans Fjällcenter investerar i kvalitet

​Robert Jäder på Hemavans Fjällcenter AB vill satsa på bekvämt boende genom att bygga om elva rum från det som idag är vandrarhemsstandard till hotellstandard. Marknaden efterfrågar ett modernt och bekvämt boende, speciellt företagsgrupper som ska ha konferens och andra gemensamma aktiviteter. I satsningen ingår också att satsa på konferensrummen och på spa-avdelningen.

Robert Jäder på Hemavans Fjällcenter AB vill satsa på bekvämt boende genom att bygga om elva rum från det som idag är vandrarhemsstandard till hotellstandard. Marknaden efterfrågar ett modernt och bekvämt boende, speciellt företagsgrupper som ska ha konferens och andra gemensamma aktiviteter. I satsningen ingår också att satsa på konferensrummen och på spa-avdelningen. Norrlandsfonden medverkar som finansiär i investeringen.

Hemavans Fjällcenter AB startades under 2009 av Robert Jäder i samband med förvärv av FBU-gården i Hemavan av Försvarsutbildarna i Västerbotten. FBU gården fungerade till en början som en kursgård inom försvaret och senare år försökte dom även slå sig in på privata marknaden och ta emot privatpersoner och även grupper utöver försvaret.

Från övertagandet 2009 har Robert jobbat aktivt för att synliggöra anläggningen, för allmänheten då anläggningen fortfarande var väldigt förknippad med försvaret och man hade dålig kännedom vad gården hade att erbjuda. Ombyggnationer, renoveringar och produktutveckling har under dessa år varit något som företaget hela tiden jobbat med.

- Idag är vi en etablerad anläggning för både turister och företagsgrupper. Det är trevligt att vi har så många återkommande gäster som är nöjda med allt vi har att erbjuda. Nu vill vi lyfta kvaliteten ytterligare ett säger Robert Jäder.

De flesta kunderna är konferensgäster från norrlandskusten och Norge men anläggningen lockar i ökande grad även gruppbokningar från övriga Sverige. Besökare från andra delar av världen är ännu inte så många men även dessa har ökat och här ser företaget en stor potential.