Helikopterpiloter lanserar designvarumärke

Helikopterpiloter lanserar designvarumärke

​Jämtländska AUK Protection fokuserar på de hälso- och utrustningsproblem som piloten Michael Elmeskog identifierat bland sina kollegor i helikopterbranschen. Visionen är att lansera världens första ergonomiska helikopterhjälm, men redan nu lanseras varumärkets första produktlinje – en helt ny typ av flygoveraller i toppmoderna funktionsmaterial. Norrlandsfonden är en av företagets finansiärer.

Jämtländska AUK Protection fokuserar på de hälso- och utrustningsproblem som piloten Michael Elmeskog identifierat bland sina kollegor i helikopterbranschen. Visionen är att lansera världens första ergonomiska helikopterhjälm, men redan nu lanseras varumärkets första produktlinje – en helt ny typ av flygoveraller i toppmoderna funktionsmaterial. Norrlandsfonden är en av företagets finansiärer.

Den utrustning som normalt används av helikopterpiloter världen över är ålderdomlig. Vanligen har utrustningen sitt ursprung i militär verksamhet, och har inte alltid utvecklats med tanke på människors hälsa och välmående i en civil yrkesroll. Framförallt gäller det hjälmens tyngd och materialval, som ofta skapar både nack- och ryggproblem. Men också den tekniska nivån såväl materialmässigt som funktionellt är långt från modern när det gäller helikopterhjälmar. I jämförelse med utrustning för till exempel skidåkare framstår en helikopterhjälm som uråldrig.

Visionen bakom AUK Protection uppstod 2011, då Michael Elmeskog började samla in fakta från helikopterpiloter i Norden och USA. Därefter följde flera års utvecklingsarbete med kompetenta industridesigner på Howl Design Studio i Stockholm respektive ingenjörer på Frankly Development i Malmö. Noggranna användarstudier resulterade i en konceptgrund för en helt ny typ av helikopterhjälm, som nu mogen för en första prototypserie. Nästa steg i hjälmsatsningen blir att resa finansiering, vilket Michael Elmeskog kommer att fokusera på under hösten.

Under utvecklingsarbetet med hjälmen har man också identifierat brister när det gäller kläder för piloter och besättning. Till dessa räknas exempelvis ytbärgare, vinschoperatörer samt försvars- och ambulanspersonal. Gemensamt för yrkesgruppen är att de ofta jobbar under mycket svåra förhållanden och förväntas vara extremt fokuserade i varje givet ögonblick. För att arbetet ska fungera på ett säkert och arbetsmiljömässigt sätt har bolaget tagit fram en första kollektion av overaller som designats och tillverkats i nära samarbete med aktiva helikopterpiloter på bl.a. Grönland.

– De framtagna overallerna har testats skarpt av piloter och annan personal i flera omgångar. Användarcentrerad design är en bärande del av vår strategi, och testpiloternas input påverkar både design, funktion och materialval. Trots att vi hittills bara kunnat visa prototyper på overallerna, är det tydligt att intresset på marknaden är extremt stort, säger VD Michael Elmeskog.

De fyra ägarna till företaget som förutom Michael är Johan Baumann, Björn Berggren och Linus Wikström, har en bred kompetens med allt ifrån piloterfarenhet till varumärkesbyggande inom konfektion, utrustningsexpertis och kommunikationsstrategier. Ett team som ser mycket lovande ut.

– Ägarna har god kompetens för att klara uppgiften att bygga ett varumärke och ta sig in på en marknad med en ny produkt. Jag tror att AUK Protection har en spännande resa framför sig i ett unikt segment av marknaden, säger Inga-Lena Wahlstedt, Norrlandsfonden.