God utveckling hos Norrlandsfondens kunder

God utveckling hos Norrlandsfondens kunder

​Det senaste räntebeslutet från Riksbanken är ett kvitto på att Sveriges ekonomi är i stark utveckling och att tendenserna till ökad inflation behöver mötas med räntevapnet. Jag noterar samtidigt att med en reporänta på 1,5 procent är vi tillbaka till bottennivån 2005, förra gången som räntan bottnade.

Det senaste räntebeslutet från Riksbanken är ett kvitto på att Sveriges ekonomi är i stark utveckling och att tendenserna till ökad inflation behöver mötas med räntevapnet. Jag noterar samtidigt att med en reporänta på 1,5 procent är vi tillbaka till bottennivån 2005, förra gången som räntan bottnade.

Vi har i dagarna färdigställt en analys av ”hälsoläget” hos våra kunder. Den visar att de konjunkturberoende företagen har haft en mycket god utveckling under 2010. Det är trevligt att se hur snabbt återhämtningen efter det mycket svåra året 2009 trots allt har gått. Jag hoppas att fler av våra kunder nu upplever förutsättningarna så goda att de väljer att investera för fortsatt expansion.

Hälsningar från ett soligt men kylslaget Luleå

Lars-Olov