Glädjande exit för Norrlandsfonden - säljer konvertibel i Vitec

Glädjande exit för Norrlandsfonden -  säljer konvertibel i Vitec

​Vitec är ett programvarubolag med huvudkontor i Umeå, som erbjuder egenutvecklade affärssystem i nischer där man kan tillgodose kundernas behov på ett bättre sätt än generella affärssystem. Vitec har fem affärsområden (Fastighet, Mäklare, Energi, Media, Finans/Försäkring samt Auto och Hälsa.

Vitec är ett programvarubolag med huvudkontor i Umeå, som erbjuder egenutvecklade affärssystem i nischer där man kan tillgodose kundernas behov på ett bättre sätt än generella affärssystem. Vitec har fem affärsområden (Fastighet, Mäklare, Energi, Media, Finans/Försäkring samt Auto och Hälsa. Företaget har vuxit kraftigt med god lönsamhet under 2000-talet. Vitecs aktie har varit upptagen till handel på Aktietorget sedan 1998. Sedan 2011 är man noterad på Nasdaq OMX Small Cap i Stockholm. Norrlandsfonden har bland annat finansierat Vitec med ett konvertibelt lån på 10 Mkr.

Vitec återlöser nu det konvertibla förlagslån som Norrlandsfonden tecknade 2008. Lånet uppgick till 10 Mkr, med fast ränta 3,9 % och med konverteringskurs 35 kr. Vid full konvertering skulle detta medfört en utspädning om ca 4,6 % av kapitalet och ca 2,1 % av rösterna i Vitec. Återlösen sker genom att Vitec betalar 37,1 Mkr kontant vid lösentillfället. Norrlandsfonden har samtidigt beviljat ett lån om 25 Mkr som amorteras på 6 år vilket delvis finansierar återköpet.

- Vi är glada över det starka stöd och stora förtroende som Norrlandsfonden visat oss under mer än 25 års tid genom finansiering av vår expansion från avknoppningsföretag till börsnoterad programvarukoncern, säger Lars Stenlund, koncernchef i Vitec.

- Vitec är ett av de företag med norrländskt ursprung som vi på Norrlandsfonden aktivt stöttat med finansieringslösningar sedan bolaget startades. Vi är mycket glada över den positiva utveckling som bolaget haft och ser positivt på att få möjligheter att fortsätta bidra med finansieringslösningar även i framtiden, säger Lars-Olov Söderström, VD för Norrlandsfonden.