Från små pennställ till världens största stol

Från små pennställ till världens största stol

​Metall Produkter AB är ett verkstadsföretag i Edsbyn. De är inriktade på legoproduktion som exempelvis laserskärning, bockning och svetsning såväl manuellt som robotstyrt, pulverlackering och slutmontering. För att möta en stadigt ökande efterfrågan har de formulerat en långsiktig investeringsplan.

Metall Produkter AB är ett verkstadsföretag i Edsbyn. De är inriktade på legoproduktion som exempelvis laserskärning, bockning och svetsning såväl manuellt som robotstyrt, pulverlackering och slutmontering. För att möta en stadigt ökande efterfrågan har de formulerat en långsiktig investeringsplan. Som ett led i denna vill företaget genomföra anpassningar och utbyggnad av deras fastighet i samband med investering i ytterligare maskinkapacitet. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

Metall Produkter AB är ett anrikt företag som grundades 1942 och som idag ägs av Hans Nohrlander, Kenneth Engh och Anders Perjans. Företaget har under 2013 förvärvat ett par industrilokaler i Edsbyn för att kunna öka sin kapacitet och för att förbättra den interna logistiken. Under våren har de också förvärvat en ny lackeringslinje med modern teknik och betydligt bättre kapacitet än tidigare anläggning, som nu ska monteras i samband med att lokalerna anpassas och byggs ut. En ny fiber-laser med höglager ska installeras och här tillkommer också utrustning för att kunna producera egen nitrogengas, vilket innebär stora besparingar. Satsningen möjliggör uppdrag från nya kunder som efterfrågar högre förädling.

- Vi är involverad i hela produktutvecklingsprocessen tillsammans med våra kunder, och har successivt kunnat ta uppdrag med högre förädlingsgrad. Det är tack vare våra investeringar i ökad automatisering och kapacitet som vi säkerställer att kunna fortsätta den utvecklingen, säger VD Hans Nohrlander.

Metall Produkter AB ser en framtida expansion och vill därför bjuda in Norrlandsfonden som delfinansiär inför denna investering och framtida satsningar.

- Norrlandsfonden tackar för detta förtroende. Vi tycker att Metall Produkter AB är ett spännande företag som har visat en förmåga att bedriva en lönsam verksamhet med allt större fokus på högre förädlingsgrad. Det ska bli kul att följa med på deras resa, säger Lars Johansson, kundansvarig på Norrlandsfonden.