Framtidens parkering är smart utan automat

Framtidens parkering är smart utan automat

​Electronic Parking AB i Luleå erbjuder tjänsten eParkera för parkeringsägare som exempelvis kommuner, markägare och parkeringsbolag. Med tjänsten ansluten kan parkeringsägare ta betalt utan att behöva ha parkeringsautomater utplacerade. Kunden väljer och betalar sin parkering direkt via sin smartphone. Nu vill bolaget satsa på marknaden. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

Electronic Parking AB i Luleå erbjuder tjänsten eParkera för parkeringsägare som exempelvis kommuner, markägare och parkeringsbolag. Med tjänsten ansluten kan parkeringsägare ta betalt utan att behöva ha parkeringsautomater utplacerade. Kunden väljer och betalar sin parkering direkt via sin smartphone. Nu vill bolaget satsa på marknaden. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

Electronic Parking startade verksamheten under 2011. Grunden lades för tolv år sedan när grundaren Jan-Olof Andersson skulle parkera för ett cafébesök med en kompis.

- Jag hade inte mynt på mig att lägga i parkeringsautomaten och behövde ordna växel. Allt strul och förseningen som uppstod fick mig att fundera om det inte borde finnas smidigare lösningar. Det ska ju vara enkelt att betala för sig , säger grundaren och VDn Jan-Olof Andersson.

På den tiden fanns mobiltelefoner med internetuppkoppling men de var inte så utbredda och så användarvänliga som dagens smartphones. Jan-Olof kände dock att marknaden var redo under 2011 och drog därför igång ett utvecklingsprojekt. Nu har företaget utvecklat en plattform för parkerings- och betalsystem som ska underlätta tillvaron för ägare till parkeringar, förvaltare och för den parkerande kunden. I teknikplattformen finns betalsystem och styrning av parkeringstid och motorvärmartid via app. Tillgänglig data bearbetas i databasen och används för parkeringsstatistik och framtida prognoser för parkeringsförvaltar och företagslösningar.

- Det finns många fördelar för ägaren till parkeringen som slipper kostsamma parkeringsautomater som är dyra i inköp och drift. Det finns också stora fördelar för den parkerande kunden som slipper hantera mynt och kortbetalning samt slipper gå tillbaka till bilen vid behov av förlängd parkering, säger Jan-Olof Andersson.

Det finns också administrativa fördelar för den parkerande kunden med elektroniska kvitton och verifikat som enkelt kan kopplas till reseräkningen vid tjänsteresor.

För närvarande har företaget kunder i sju kommuner i Sverige, spridda från Luleå och Skellefteå till Örebro och Motala. I Norrbotten har de parkeringar vid sjukhuset i Sunderbyn, vårdcentraler i Luleå och i Boden. De har också etablerat dotterbolag i Finland och Polen för att bredda sin marknad.

- Vårt första system etablerades tillsammans med Luleå och Skellefteå kommun och vi ser nu en god tillströmning av kommunala och privata kunder som bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och parkeringsbolag, säger Jan-Olof.

Electronic Parking AB är ett företag som fått hjälp av inkubatorn Arctic Business Incubator (ABI) för att komma igång. Denna hjälp har enligt Jan-Olof varit mycket värdefull.

- De har hjälp oss med affärsplanen och med att finslipa vår marknadsstrategi, säger Jan-Olof.

Birgitta Cajander, kundansvarig på Norrlandsfonden, menar att företaget är i en spännande fas och det gäller för dem att hinna före konkurrenterna när det gäller genomslag på marknaden.

- Trots att företaget är i tidigt skede har de redan fått ett bra fotfäste på marknaden. Deras system är uppskattat av såväl ägare till parkeringar som av parkerande kunder. Det ska bli spännande att följa deras fortsatta resa, säger Birgitta Cajander.