Framgång för fulla gabioner

Framgång för fulla gabioner

​Gabioner Sweden AB är ett nystartat företag som utvecklat en metod att framställa gabioner; stenfyllda burar som används till murar, erosions- och bullerskydd samt dekoration. Den nya metoden går ut på att man fyller burarna med stenar genom en speciell maskin i fabrik och kör ut dem klara till plats för montering.

Gabioner Sweden AB är ett nystartat företag som utvecklat en metod att framställa gabioner; stenfyllda burar som används till murar, erosions- och bullerskydd samt dekoration. Den nya metoden går ut på att man fyller burarna med stenar genom en speciell maskin i fabrik och kör ut dem klara till plats för montering. Tidigare ställde man upp burarna på plats och fyllde dem därefter. Den nya metoden förkortar uppsättningstiden och innebär också att bolaget kan bygga lager under vintertid och när uppdragen kommer på våren har man färdiga produkter att köra ut och montera.

- Vi har fått ett uppdrag som innebär uppsättning av gabioner längs en del av E4 söder om Sundsvall, säger VD Johan Norell

Efter dessa uppdrag ser man möjligheten till fler runt om i hela Sverige, många infrastrukturprojekt pågår, och bolaget tagit kontakt med de stora entreprenörerna när det gäller vägbyggen i Sverige.

Norrlandsfonden deltar med finansiering till den maskinutrustning som fyller gabionerna med sten.

- Det är spännande med nya arbetsmetoder inom entreprenadsektorn i Sverige som annars är en mogen bransch i det avseende, säger Marie Nordman, Norrlandsfonden.