Fortsatt stora investeringar hos norrländska företag

Fortsatt stora investeringar hos norrländska företag

​Konjunkturläget försämrades mot slutet av året men trots detta blev 2011 ett år som uppvisade omfattande investeringar och ett stort behov av kapital i norrländska företag. Året började starkt och effekterna av ekonomiska oroligheter i omvärlden märktes inte i vårt näringsliv förrän efter sommaren.

Konjunkturläget försämrades mot slutet av året men trots detta blev 2011 ett år som uppvisade omfattande investeringar och ett stort behov av kapital i norrländska företag. Året började starkt och effekterna av ekonomiska oroligheter i omvärlden märktes inte i vårt näringsliv förrän efter sommaren. Norrlandsfonden, vars topplån finansierar företag i de fem norrlandslänen, lånade under året ut 330 miljoner kronor. Trots det vikande investeringsklimatet under senhösten, tangerar detta utlåningsrekordet från 2010. Pengarna som Norrlandsfonden tillhandahållit under året har skapat förutsättningar för investeringar och rörelsekapital på drygt 2 miljarder kronor i Norrland.

Främst handlar det om lån till expansion och nyetableringar av olika slag, men också ett antal generationsskifteslån, där nya ägare kommer in och vill genomföra nysatsningar.

Umbio ser det osynliga i maten

Det unika med det Umeåbaserade företaget UmBio är att ingen annan idag kan erbjuda kemisk bildanalys där man kan se produkters ”osynliga” kemiska egenskaper i realtid. UmBios lösning innebär att livsmedelstillverkare kan kvalitetssäkra sina produkter på ett effektivare sätt och att kriminaltekniklaboratorier avsevärt kan förkorta sina analystider. Statens Kriminaltekniska Laboratorium har uppskattat att UmBios lösning kan halvera analystiden för drogbeslag.

UmBios system bygger på hyperspektral kamerateknik och bildanalys. Det kan beskrivas som en kamera som placeras ovanför ett transportband som i sin tur sitter på ett skåp med dator och elektronik. När en ost, en köttbit eller drogsubstanser passerar under kameran inhämtas information som analyseras i realtid av UmBios egenutvecklade hård- och mjukvaruverktyg.

Tekniken innebär att man kan se det som ett mänskligt öga inte kan se. Bland annat kan man upptäcka avvikande eller oönskat innehåll, till exempel felaktiga råvaror, mögelangrepp eller plastbitar. Man kan också se produkternas kemiska innehåll t ex halt och distribution av vatten, protein eller fett.

Företaget har genomfört en lyckad finansieringsrunda omfattande 12 miljoner kronor bestående av både aktiekapital och lånekonvertibler.

- Genom nyemissionen möjliggörs UmBios fortsatta marknadslansering av kvalitetssäkringslösningar inom Livsmedel och Kriminalteknologi. Samtidigt påbörjar vi utvecklingen av ett flexibelt system för fullständig integrering i produktionsmiljö, säger Stefan Nordin, VD UmBio.

De tryggaste larmen utvecklas i Norrbotten

CareTech i Kalix var 2008 först ut i världen med ett digitalt trygghetslarm. Företaget har målmedvetet drivit produktutvecklingen och har idag ett av Europas starkaste produktprogram. Nu förvärvas Trygghetsjouren i Malmö samtidigt med en satsning på expansion i Nederländerna och Storbritannien. Företagets affärsidé är att utveckla och marknadsföra högkvalitativa larm- och säkerhetsprodukter med modern teknik. De levererar både enstaka produkter och kompletta system till kunder inom äldre- och hemvård samt annan offentlig och privat verksamhet.

- Värdet med våra produkter är att vårdpersonalens arbete underlättas samtidigt som vårdtagarnas säkerhet, trygghet och frihet ökar, säger VD Magnus Ekqvist.

Det företag som förvärvas, Trygghetsjouren, är en privat larmcentral med kunder över hela landet. Detta stärker CareTechs nya fokus att från att enbart sälja en teknisk lösning till att istället sälja funktionen larmtjänst.

- Branschen står nu inför ett teknikskifte i takt med att det analoga telenätet släcks ner både i Sverige och i utlandet. Vi ligger väl till i den processen med en bra teknisk lösning och ett brett produktprogram. Borås kommun är en viktig referenskund för den digitala plattformen, säger Magnus.

CareTech har ute sina produkter på ett 15-tal internationella marknader varav Skandinavien, England och Holland är de största. Tillväxten i övriga Europa är betydligt högre än i Norden då Norden är den trygghetstelefontätaste regionen i världen.

Världens enda träkortstillverkare investerar i Hede

På Scandic Hotels och Radisson Blue får man ett nyckelkort i trä till sitt rum. Naturkompaniets presentkort och Baristas bonuskort är också i trä. Under många år har PVC-kortet uteslutande varit den produkt som används mest, men de senaste åren så har de miljöskadliga effekterna av den typen av material dokumenterats och fler och fler företag söker sig till andra alternativ, Att använda miljövänliga kort i trä ligger därför helt rätt i tiden. Sustainable Cards Sweden AB har utvecklat och patentsökt ett kort i trä gjorda av en träkärna i ett lager svarvad faner med ett skikt transparant långfibrigt cellulosapapper på var sida samt som ytskikt en tunn miljövänlig plast.

- Våra träkort har en stor potentiell marknad inom många områden. Medlemskort, presentkort och ID-brickor är exempel där våra träkort passar utmärkt, säger Peo Åkesson.

Den växande efterfrågan på företagets tränycklar har medfört ett investeringsbehov där Norrlandsfonden medverkar med topplån som en pusselbit. Sustainable Cards behöver kompletterande maskinutrustning till sin anläggning i Hede för att kunna möta kundernas behov.

- Vi satsar på ständig produktutveckling för att göra korten så starka och så miljövänliga som möjligt, säger Peo Åkesson.

Företaget är etablerat på den amerikanska kortmarknaden som beräknas växa med 13% årligen under de närmaste åren. Sustainable Cards fick ett stort genombrott i USA som nyckelleverantör i samband med president Obamas nominering vid demokraternas konvent 2008. Konventet hade miljöprofil och en av de mest omskrivna produkterna var tränycklarna. Ett annat tillfälle då träkorten fick både användning och publicitet var i samband med FNs klimatkonferens under 2009.

Investeringar på hög nivå under 2012

Norrlandsfonden, som deltagit i finansieringen av ovan nämnda satsningar, menar att dessa är bra exempel på företag som satsat offensivt under året.

- Företag inom tjänstesektorn står för den snabbast växande delen av vår utlåning. Vi ser också en tydlig ökning inom miljö- och energisektorn samt inom besöksnäringen, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfondens VD.

Det är för tidigt att säga hur 2012 kommer att bli. Fortfarande finns en osäkerhet om stabiliteten inom eurozonen. Detta påverkar företagens investeringsvilja.

- Vi räknar med att behovet av våra topplån fortsätter att vara högt under året, avslutar Lars-Olov Söderström.